Publicacions pròpies

A pied d’oeuvre.

Mettre les piétons au coeur de la fabrique des espaces publics

Aquesta guia ens convida a repensar en profunditat els mecanismes de desenvolupament per revertir les tendències del domini del vehicle i crear espais més amables i tranquils, tornant a situar els vianants al centre de les preocupacions de les polítiques públiques. Es tracta de redefinir una visió ambiciosa de l’espai públic, mobilitzant tots els agents, àmbits i temàtiques necessàries per al desenvolupament de les persones.

Publicada per ADÈME i co-autoria amb Agence Monono i Le Facilitateur de Mobilité.

Descarrega la guia>

 

MORE

Expanding Architecture from a Gender-Based Perspective.

Aquesta publicació recull les ponències, conferèncis, vídeo-assaigs i tallers realitzades en el III International Conference on Gender and Architecture (Florència, 2017). El congrés vol promoure i visibilitzar les contribucions que el feminisme ha fet a l’arquitectura, la planificació urbana i a totes les disciplines que estudien i/o intervenen a l’espai.

Co-editada amb Serafina Amoroso, Maria Novas i Amelia Vilaplana.

Descarrega les actes >
MOREcongress >

 

El pati de l’escola en igualtat

Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere.

Aquesta guia és el resultat de la nostra recerca dels últims anys sobre l’ús de l’espai a la infància. Proposem una metodologia de diagnosi participativa i d’intervenció d’igualtat de gènere als espais d’esbarjo a partir d’un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu. Es basa en la recerca “El pati de l’escola en igualtat. Diagnòstic i intervenció de gènere a l’espai d’esbarjo” de Dafne Saldaña Blasco.

Compra la guia en paper>
Descarrega la Guia >
Descarrega el Material de suport >
Projecte relacionat >

 

El patio de la escuela en igualdad

Guía de diagnosis e intervención con perspectiva de género.

Traducció de la guia al castellà gràcies a “Inclusive Schoolyards“, campanya de micromecenatge a Goteo.

Descarrega la Guia >
Projecte relacionat >

La cour d’école inclusive

Un guide de diagnostic et d’intervention dans une perspective de genre

Descarrega la Guia >
Projecte relacionat >

Inclusive school playgrounds

A guide to diagnosis and intervention witha gender perspective.

Traducció de la guia a l’anglés gràcies a “Inclusive Schoolyards“, campanya de micromecenatge a Goteo.

Descarrega la Guia >
Projecte relacionat >

Η σχολική αυλή, ένας χώρος ισότητας

Οδηγός παρατήρησης και ανάπτυξης παρεμβάσεων με βάση την οπτική του φύλου.

Traducció de la guia al grec gràcies a “Inclusive Schoolyards“, campanya de micromecenatge a Goteo.

Descarrega la Guia >
Projecte relacionat >

Camina Tamshi

Recomanacions urbanes amb perspectiva de gènere.

Un manual de recomanacions i estratègies per un desenvolupament urbà inclusiu i igualitari del municipi de Gueznaia, Tanger-Tétouan.

Descarrega >
Projecte relacionat >

Walking India

Equal Saree research from 2010 to 2013.

Document que recull una recerca sobre urbanisme i gènere a l’Índia on s’explora el concepte de Women Resource Zone.

Descarrega >
Projecte relacionat>

 

FLECHA

Publicacions on participem

Cap a una arquitectura ecofeminista al cohabitatge.

Participem en la redacció de la guia per incorporar la mirada ecofeminista al disseny del cohabitatge, en el marc del projecte singulars d’intercooperació “Incorporació de la perspectiva ecofeminista al cohabitatge i als sectors econòmics implicats”.

Guia redactada per la cooperativa Celobert amb la col·laboració d’Equal Saree i Fil a l’agulla.

Guia completa >

 

Guix. Pedagogia hospitalària i escola

Publicació de l’article “Patis coeducatius: una transformació amb impacte”.

Publicació completa >

 

Meanwhile city. How temporary interventions create welcoming places with a strong identity

Publicació de la campanya “Equal Playgrounds”.

Publicació completa >

 

Lina. Onde estão as mulheres?

Publicació de l’article “Arquitecturas para crecer en igualdad”.

Publicació completa >
Llegeix l’article >

Educar para la igualdad

Publicació de l’article “Patios inclusivos”.

Publicació completa >

L’escola expandida. Repensem els espais d’aprenentatge

Publicació de l’article “Ecosistemes coeducatius: espais d’aprenentatge per viure en igualtat”.

Publicació completa >

Mujeres y arquitectura. Hacia una profesión igualitaria

Publicació de la ponència “Prácticas feministas en el espacio construido. Espacios para unas infancias igualitarias en Santa Coloma de Gramenet.

Publicació completa >

 

De la planeación a la acción

Publicació de la proposta “Empatitzem”.

Publicació completa >

Encuentro Internacional Género, Arquitectura y Sociedad

Publicació de l’article “Cambiar el patio para cambiar el mundo: educación espacial feminista y transformación social.”

Publicació completa >

Cròniques del desconfinament: Dones i arquitectura

Publicació de l’article “Ecosistema (co)educatiu

Llegeix l’article >
Publicació completa >

Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Publicació de l’article “Patis d’escola, gènere i infància: una recerca en el marc de les geografies de la infància

Publicació completa >

Guix. Patis amb una mirada feminista.

Publicació de l’article “Cocreant unes ciutats coeducadores

Publicació completa >

Unicef. L’agenda 2020 en clau d’infància a Catalunya. 10 anys per a l’acció

Publicació de l’article “Ciutats a mida de la infància

Publicació completa >

Kult-ur. Ciutat Educadora: Mirades i pràctiques

Publicació de l’article “La co-creación del espacio público como estrategia para ciudades educadoras

Llegeix l’article >
Publicació completa >
Projecte relacionat >

 

Hábitat y Sociedad. Aportaciones feministas a las arquitecturas y las ciudades

Publicació de l’article “Reorganizar el patio de la escuela, un proceso colectivo para la transformación

Llegeix l’article >
Publicació completa >
Projecte relacionat >

Apropiaciones de la ciudad

T’has preguntat com, per qui i per a qui estan dissenyades les ciutats? Per quin tipus de persones, cossos i necessitats? 

Aquest llibre reflexiona sobre aquestes i d’altres qüestions, i nosaltres som autores del capítol “Espais de joc i desigualtat de gènere a la infància”.

Ludantia

Participación de niños y niñas en la transformación del patio de su escuela incluyendo criterios de equidad.

Aquest llibre és un recull de totes les comunicacions de la “I Bienal internacional de educación en arquitectura para a infancia e a mocidade” celebrada a Pontevedra a 2018.

Llegeix el Relatorios 2

Aquí trobareu la resta de comunicacions:  Relatorios 1   Relatorios 3

ArquitectAs. Redefiniendo la profesión

Actes del 1r Congrés Internacional en Arquitectura i Gènere. 
Sevilla, 2014

Publicació X Premis Ajac

Publicació de tots i totes les premiades en aquesta edició, en el nostre cas amb el projecte “Camina Tamshi“.

Projecte relacionat >

 

FLECHA

Vídeos

Taller universitari a l’Escola d’Urbanisme de París (EUP)

De l’approche du genre à l’approche des genres

A través d’un enfocament tan teòric com pràctic (exploració  i recomanacions sobre un espai públic), aquest taller ofereix als estudiants una formació en l’enfocament de gènere aplicat al treball de diagnòstic i disseny urbà.

En col·laboració amb el Departament d’Urbanisme i l’Observatori de la Violència contra les Dones de la Ciutat de París.

Mira’l a youtube amb subtítols en castellà >
Mira’l a youtube amb subtítols en francès >

 

When women go about Athens

Re-examining Athen’s public space through women’s experiences

“Quan les dones surten per Atenes” és el resultat d’una formació universitària basada en la metodologia de Marxes exploratòries a la ciutat d’Atenes.

Les marxes exploratòries són una metodologia feminista molt potent perquè, a més d’aportar gran valor a l’anàlisi urbana des de la proximitat i la quotidianitat, són una experiència de sororitat i d’empoderament.

En aquest vídeo, diverses estudiants relaten com aquesta formació ha transformat la seva comprensió de l’espai urbà.

Mira’l a youtube >

 

Empatitzem 

Repensem l’ús dels patis escolars.

Aquest vídeo mostra el procés de realització del projecte Empatitzem a les 5 escoles de Santa Coloma de Gramenet que han participat en aquesta edició: Fray Luis de León, Lluís Milllet, Jaume Salvatella, Mercè Rodoreda i Miguel de Unamuno.

La línia de temps mostra les diferents fases i les imatges estan creades a partir dels dibuixos i mapes realitzats per l’alumnat al llarg del procés.

Un relat audiovisual col·lectiu de l’experiència Empatitzem, realitzat barrejant els mateixos ingredients que l’alumnat ha fabricat al llarg del procés.

Vídeo en col·laboració amb la Cooptècniques

Projecte relacionat >
Mira’l a youtube >

 

Equal Playgrounds

Campanya de sensibilització sobre l’ús dels patis escolars.

Els patis del col·legi són el primer espai urbà on nenes i nens aprenen a relacionar-se lliurement. El problema és que en la majoria de patis la pista de futbol ocupa l’espai central, principalment utilitzat per nens, mentre que la gran part de nenes i la resta de nens s’acostumen a agrupar-se en la perifèria. Com a conseqüència, realitzen activitats més passives, estàtiques i de menys protagonisme en l’espai. Per evitar que els rols de gènere es reprodueixin des de la infància, hem de crear patis igualitaris.

Vídeo en col·laboració amb Ogilvy i l’Escola Alfred Mata.

Projecte relacionat >
Mira’l a youtube amb subtítols en castellà >
Mira’l a youtube amb subtítols en aglès >

 

Inclusive Schoolyards

Vídeo de difusió del mocromecenatge per a la traducció de la guia “El pati de l’escola en igualtat”.

Partint de la importància del pati d’escola com un espai d’aprenentatge, de joc i de convivència, busquem generar propostes que treballin la igualtat de gènere, la cooperació i els valors inclusius.

Creiem que reflexionant i experimentant amb la reorganització de l’espai, pot ser un punt de partida per aconseguir canvis profunds, tant a les escoles com a la comunitat.

Vídeo en col·laboració amb Arnau Costa i Sirvent, Athan Zervopoulos i Kately Roberts.

Mira’l a youtube >
Visita el projecte a Goteo >

Fem dissante a la Plaça d’en Baró!

Urbanisme col·laboratiu amb la canalla de Santa Coloma de Gramenet.

Vídeo que mostra les sessions participatives amb la infància per a aquest projecte d’espai públic.

Vídeo en col·laboració amb Andrés Hermelo i Alba Sotelo.

Projecte relacionat >
Mira’l a youtube >

 

Camina Tamshi

Seminari “La ciutat de les dones.”: Conciliació.

La reivindicació d’un espai per dones que ofereixi serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal ha estat un tema recurrent des de finals del segle XIX. Equal Saree, a partir de l’experiència del projecte Walking India i basant-se en les experiències anteriors, desenvolupa el concepte de Zona de Recursos per Dones com a recurs per l’apoderament de la dona a l’Índia.

Projecte relacionat >
Mira’l a youtube >

Walking India

Equal Saree process. Walking step by step.

És la història d’un grup de dones a l’Índia rural i com decideixen canviar el seu futur. És la història d’un grup de joves arquitectes que coneixen a activistes índies i com decideixen combatre juntes pels drets de les dones.

És part del projecte “Walking Índia, iniciativa d’igualtat de gènere per al desenvolupament de les dones.”

Projecte relacionat >
Mira’l a vimeo >

 

FLECHA

Impacte als mitjans

Premsa

 • Entrevista per Criar bé de RAC1 “Vivim en una societat masclista i les ciutats estan travessades per aquests valors socials”
 • Entrevista per a El Berlinés de La Nación “¿Las grandes ciudades son hostiles a las mujeres?
 • Entrevista per Urbis le Mag “Comment concevoir des espaces Publics hospitaliers pour tous?”
 • Entrevista a Traveler “Ciudades feministas: hacia un futuro sostenible e integrador”
 • Article a Escola Sert. “El urbanismo táctico en Barcelona, según las profesionales expertas”.
 • Entrevista a El País. “Patios igualitarios frente al ‘futbolcentrismo’: así debería ser el recreo escolar”
 • Entrevista a City Linked, “Interview avec Equal Saree”
 • Entrevista a VICE, “Le città non aiutano donne, minoranze e poveri. Come renderle inclusive?”
 • Article a El diari de l’educació, “El pati de l’escola en igualtat: una proposta per coeducar en l’ús dels espais”
 • Article a Protagonistes ja!, “Co-crear una ciutat co-educadora”
 • Article a La Burxa, “Canviar el pati per canviar el món. Com coeduquem en l’ús i l’ocupació dels espais?”
 • Article a eldiario.es i a El Diario de la Educación“Patios feministas contra el monopolio del fútbol: así cambia el recreo cuando niños y niñas pueden jugar a más cosas”
 • Article al Ara Criatures, “De pati futbolcèntric a espai de joc igualitari”
 • Article La Directa, “Fer ciutat des de fora del despatx”
 • Article a Arqa, “Una plaza feminista diseñada con la infancia”
 • Article a El País, Buenavida, “Esto es lo que pasa cuando el campo de fútbol deja de ser el centro del patio del colegio”
 • Entrevista al Diari de l’educació, “Busquem que s’equilibri la proporció d’espai del pati que ocupen els diferents alumnes”
 • Opinió de Sergi Picazo a El Critic, “No s’ha parlat prou que la majoria de patis d’escola són futbolcèntrics”
 • Entrevista al Diari digital El setembre, El 80% dels patis són ‘futbolcèntrics”
 • Article a La Vanguardia, “Transformar la ciudad con mirada feminista”
 • Entrevista al Ara Balears, “Per a qui es dissenyen les ciutats?”
 • Article a la web de Catalunya Ràdio, “Sense coeducació a casa i a l’escola no eradicarem la violència de gènere”
 • Article Hoy, “Algo más que porterías”
 • Article Catorze cultura viva, “Algo más que porterías”

Blogs

 • Entrevista a 48h Open House Barcelona “Plaça d’en Baró de Santa Coloma”
 • PublicacióMetalocus.es, “Fem dissabte al plaça d’en baró! Una plaza feminista diseñada con niños por Equal Saree”
 • PublicacióStepienybarno.es, Remodelación Plaça Baró #ProyectoDelDía”
 • Publicació a Fairspace.co, “Creating alternative urban realities: best practices in urban acupunture”
 • Article a El Diari de l’educació, “Vint-i-quatre llibres sobre educació, collita del 2019”
 • Publicació a Arqa, “Una plaza feminista diseñada con la infancia”

Ràdio

 • Tertulia a RTVE.es, programa Lletra lligada
 • Podcast a Gent de merda “L’hora del pati”
 • Podcast a Radio Void “Equal Saree; Feminist Architecture”
 • Podcast a Ràdio 4, programa Feminismes.
 • Entrevista a Punt Ràdio, programa Podríem fer-ho millor.
 • Entrevista a Onda Cero Catalunya, programa La Ciutat de Mónica Günther i Marc Navarro.
 • Entevista Cadena SER Catalunya, programa Aquí Cuní.
 • Entrevista a Catalunya Ràdio, programa Les dones i els dies.
 • Tertulia cicle Antimodulor, “A jugar a la calle!”
 • Entrevista a Catalunya Ràdio, programa El Matí, a partir del minut 16:00.
 • Entrevista a Cadena SER Catalunya, programa Aquí Cuní.
 • Entrevista Catalunya Ràdio, programa l’Ofici d’educar.
 • Entrevista a  IB3 Ràdio, programa Al dia, a partir del minut 5:35.
 • Entrevista a Ràdio Terrassa, “Repensar l’ús dels patis a Terrassa”
 • Entrevista a la Ràdio de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, programa Desfem.

TV

 • Reportatge a Quan arribin els marcias de TV3, “Fer la ciutat habitable”
 • Entrevista a Badalona Tres60, a partir de 1h:25:00
 • Reportatge a BBC News,What would a city designed by women look like?
 • Reportatge a BTV, “Equal Playgrounds, o com recuperar l’espai del pati de l’escola”
 • Reportatge a CONNECTI·CAT, “Reforma de la plaça d’en Baró de Santa Coloma de Gramenet
 • Tertúlia a Els Matins de TV3, Transformar el pati de les escoles”
 • Reportatge a Terrassadigital.cat, “Terrassa acull una jornada per repensar l’ús dels patis escolars tenint en compte la perspectiva de gènere”

 

FLECHA