Processos participatius amb perspectiva de gènere

Què fem

Els processos participatius en clau feminista ens permeten posar al centre de les decisions les realitats quotidianes de persones diverses, tenir en compte les seves necessitats i les seves expectatives, garantint la pluralitat de veus en el debat. Mitjançant la participació una comunitat millora el seu entorn i les seves relacions.

  • Dinamització de processos participatius
  • Marxes exploratòries
  • Processos participatius amb infància

Dinamització de processos participatius

Dissenyem processos a mida de cada context amb l’objectiu de recollir les necessitats específiques de la població i garantir que les actuacions resultants siguin equitatives i eficients. Utilitzem tècniques i metodologies inclusives que permeten una participació horitzontal en el debat, fent especial atenció als col·lectius generalment invisibilitzats. 

FLECHA

Marxes exploratòries

Les marxes exploratòries són una metodologia específica per analitzar l’espai urbà des de l’observació directa i a partir de les experiències de les persones i per fer propostes que millorin la vida quotidiana mitjançant intervencions d’urbanisme tàctic. Quan s’aborda específicament l’impacte de les opressions en la percepció de l’entorn, es recomana treballar amb grups exclusius de dones i dissidències. Aquesta metodologia pot ser també una eina d’emancipació i visibilització.

FLECHA

Processos participatius amb infància

Es remarca la importància d’incloure a la canalla en els processos de transformació del seu entorn com una eina clau en el seu procés d’aprenentatge i de formació. L’educació espacial és una eina d’empoderament ja que habilita a la canalla per analitzar els espais amb una mirada crítica i poder proposar millores amb una perspectiva inclusiva i a través del debat col·lectiu i el consens.

FLECHA