Què és l’Arquitectura i l’Urbanisme feminista?

Els feminismes tenen com a objectiu desenmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que patim les dones i les persones amb identitats no normatives, tenint en compte la diversitat i la complexitat i deconstruint estereotips i rols de gènere per què totes les persones ens poguem desenvolupar en llibertat i en igualtat d’oportunitats.

L’urbanisme és una eina clau per a la democratització de l’ús de les ciutats i té un paper fonamental en garantir la qualitat de vida de la ciutadania. Amb l’urbanisme i l’arquitectura feminista busquem, a través del disseny dels espais i la planificació urbana, pensar, construir o regenerar

Ciutats diverses

que no perpetuïn les desigualtats de gènere, condició social, origen de procedència, ètnia, estat de salut, orientació sexual o edat, entre altres.

Ciutats cuidadores

que situïn les tasques de cura a l’àmbit públic per visibilitzar-les, valoritzar-les i col·lectivitzar-ne la responsabilitat.

Ciutats sostenibles

respectuoses amb els entorns i les comunitats que els habiten des d’una perspectiva ambiental, però també econòmica i social.

En definitiva, ciutats inclusives que considerin i donin resposta a les necessitats de la vida quotidiana de totes les persones.
Creiem necessari donar veu a les persones per detectar els usos, les necessitats i els desitjos específics de les comunitats que habiten els diferents territoris. Apostem per la participació activa dels col·lectius que generalment queden exclosos de les decisions sobre el seu entorn, com els infants o la gent gran. Creiem en l’educació transformadora, que aplicada als processos col·lectius de presa de decisió sobre els espais que habitem,  s’erigeix com una eina clau per al canvi social.