Què fem

L’espai és el tercer educador, transmet missatges que integrem de manera inconscient des de la infància i pot fomentar relacions desiguals i jeràrquiques o, per contra, contribuir a una societat més justa. Per això és important garantir que els espais d’aprenentatge estan dissenyats amb criteris de justícia de gènere, de sostenibilitat ambiental i social i d’inclusió de les diversitats.

  • Transformació de patis d’escola
  • Acompanyament de processos
  • Formació a professorat i famílies

Transformació de patis d’escola

Us ajudem a repensar i millorar els espais educatius per a què acompanyin i reforcin els valors del vostre projecte pedagògic. Aportem solucions tècniques que fan viables les idees de transformació.

Les nostres intervencions busquen generar espais no jeràrquics, inclusius, estimulants i promotors de relacions entre iguals. Creem espais lúdics i d’aprenentatge que incentiven la creativitat, la imaginació i la innovació. Promovem una construcció basada en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, utilitzant materials locals, optimitzant els recursos de l’entorn i aprofitant al màxim les preexistències.

FLECHA

Acompanyament de processos

Acompanyem a les comunitats educatives en l’anàlisi, la generació d’idees i la transformació dels seus espais d’aprenentatge a través d’un procés col·lectiu de reflexió i debat. Més enllà de la transformació física dels espais és un procés pedagògic on s’inclouen valors de cooperació, equitat i treball en equip. 

FLECHA

Formació a professorat i famílies

Incorporar la dimensión espacial en la coeducación nos habilita para tomar conciencia de cómo se articulan las desigualdades sociales en este ámbito y poder actuar para evitarlas y prevenirlas. A partir de los principios de las pedagogías críticas y feministas, damos herramientas para la transformación social a través del análisis del entorno y para encontrar soluciones a partir de la acción comunitaria.

FLECHA