Equal Saree Barcelona urbanismo arquitectura feminista género congreso

MOREcongress

3r Congrés Internacional sobre Arquitectura i Gènere

Expanding architecture from a gender-based perspective. III International Conference on Gender and Architecture és la 3a edició del congrés on es vol promoure i visibilitzar les contribucions que el feminisme ha fet a l’arquitectura, la planificació urbana i a totes les disciplines que estudien i/o intervenen a l’espai. Amb aquesta edició es vol consolidar l’espai de trobada i debat iniciat al 2014, creant connexions entre la teoria i la pràctica i entre les administracions públiques i els altres agents que participen en la construcció dels entorns urbans. Aquesta edició incorpora un fòrum de trobada entre diferentes ciutats on debatre i contrastar experiències a través de presentacions i taules de treball.

Data i lloc: 26-28 de gener 2017, Florencia.
Equip: Serafina Amoroso, Amelia Vilaplana, María Novas de dexeneroconstrucion i Equal Saree. Fotos de Alba Sotelo.

Web del congrés                       Facebook> i Twitter>

+ Book of Abstracts

MORE than… Cities, Objects, Academia & Humans.

Data i lloc: 26 de gener, UniFi, Florència.
Equip: Serafina Amoroso, Amelia Vilaplana, María Novas i Equal Saree.
Participants: 36 ponents. 33 dones i 3 homes.
Durada: 1 jornada.

Les aportacions han abastit 4 eixos temàtics. MORE_than Cities ha posat en evidència que l’espai urbà reprodueix i perpetua ideologies i representacions de gènere asimètriques i esbiaixades. Ha generat estratègies de resistència a partir d’un urbanisme participatiu, emocional i afectiu. MORE_than Objects ha aportat idees per la deconstrucció del concepte d’edifici canònic, anant més enllà de la seva concepció com a objecte físic i únic. MORE_than Academia ha fet aportacions sobre el treball interdisciplinari i l’enfocament feminista per una educació espacial igualitària des de l’escola a la universitat. Per últim, MORE_than Humans, parteix de la crítica post-feminista a l’oposició humà/animal i animal/vegetal, i explora oportunitats de convivència en ciutats més inclusives.

+ Programa complet  

Cities Promoting Best Practices

Data i lloc: 27 de gener, UniFi, Florència.
Equip: Serafina Amoroso, Amelia Vilaplana, María Novas i Equal Saree.
Participants:  Viena (Austria), Eva Kail|Santiago de Compostela (Spain), María Novas|Bogotá (Colombia), Mónica Sánchez Bernal|Santa Coloma de Gramenet (Spain), Nuria Parlón & Zaida Muxí|Sassari (Italia), Valentina Talú. 
Durada: 4 hores.

Un dels objectius principals de MOREcongress ha estat la creació d’interconnexions entre la teoria i la pràctica i la creació d’una xarxa entre administracions públiques i altres actors involucrats en la construcció dels entorns urbans, com professionals i investigadors/es. Les administracions públiques juguen un paper fonamental en garantir el dret de les persones a gaudir de la ciutat. Quan diem “gaudir” ens referim a que totes les persones puguin beneficiar-se dels serveis i oportunitats que ofereix la vida urbana en condicions d’igualtat. Les presentacions d’aquest bloc, visibilitzaren bones pràctiques urbanes amb perspectiva de gènere promogudes des de l’administració pública i que han donat com a resultat transformacions urbanes inclusives.

+ Programa complet  

MORE activities

Data i lloc: 26-28 de gener, UniFi, Florència & Figline e Incisa Valdarno.
Equip: Serafina Amoroso, Amelia Vilaplana, María Novas i Equal Saree.
Participants: Assistents al congrés, arquitectes locals, representants polítics de Figline.  
Durada: 3 dies.

La programació de MOREcongress també va incloure l’acció col·laborativa A-MORE, el taller Nosaltres i l’espai_Figline (Figline e Incisa Valdarno) i les conferències magistrals de Liza Fior i Liisa Horelli, a més d’una sessió de presentació de pòsters i debat.

+ Coneix més sobre Nosaltres i l’espai_Figline

Comitè científic

El Comitè Científic està compost per les membres del Comitè Organitzador i expertes de reconegut prestigi i experiència a nivell internacional. 

Eva Álvarez Isidro, ETSA Valencia – Polytechnic University of Valencia, Spain.
Nuria Álvarez Lombardero, Architectural Association School of Architecture, London, UK.
Atxu Amann Alcocer, ETSA Madrid – Polytechnic University of Madrid, Spain.
Laura Andreini, School of Architecture, Univeristy of Florence, Italy.
Nerea Calvillo González, Centre for Interdisciplinary Methodologies, University of Warwick, UK.
Liza Fior, MUF architecture/art, London, UK.
Joyce Hwang, Architecture and Planning, State University of New York at Buffalo, EEUU.
Maria Grazia Eccheli, School of Architecture, Univeristy of Florence, Italy.
Zaida Muxí Martínez,  ETSA Barcelona – Polytechnic University of Catalunya, Barcelona, Spain.
Anna Ortiz Guitart, Autonomous University of Barcelona, Spain.
Patricia Santos Pedrosa, LABART Lusófona University, Lisbon, Portugal.
Eliana Sousa Santos, Centre for Social Studies – University of Coimbra, Portugal.
Martha Thorne, IE School of Architecture & Design, Madrid, Spain.
Rosalía Torrent Esclapés, Jaume I University, Castelló, Spain.

+ Entrevistes al comitè científic  

Comitè organitzador

MOREcongress ha estat organitzat horitzonalment i col·laborativament per:

María NovasDexeneroconstrucion, Galiza, Spain.
Serafina Amorososa2, School of Architecture, University of Florence, Italy.
Amelia VilaplanaVilaplana&Vilaplana Estudio, Barcelona-Alicante, Spain
Dafne Saldaña, Helena Cardona and Julia Goula, Equal Saree, Catalunya, Spain.

+ Entrevistes al comitè organitzador