Fem dissabte a la Plaça d’en Baró!

Una plaça feminista dissenyada amb la canalla

Aquest projecte té per objecte repensar la Plaça d’en Baró per integrar noves activitats per a infants de 6 a 12 anys. “Fem dissabte a la Plaça d’en Baró” es basa en la reflexió col·lectiva sobre els usos i sobre els criteris de disseny del futur espai amb l’objectiu de facilitar la convivència de persones diverses. 

El procés s’ha centrat en la participació de la canalla encara que també s’han incorporat les visions d’altres usuàries de la plaça, com les persones cuidadores i la gent gran. Aquest consta de tres fases: participació oberta a la plaça, generació de propostes amb l’alumnat de l’Escola Torre Balldovina i elaboració del projecte de la nova plaça.

El disseny resultant és una plaça permeable i oberta al barri, amb diversitat d’espais i d’usos per cobrir les necessitats de les diferents persones usuàries, espais confortables i elements que expliquin el procés de disseny col·laboratiu de la Plaça d’en Baró amb les nenes i nens del barri.

Data i lloc:  Novembre 2016 – Juliol 2019, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Premis: Premis FAD. Projecte seleccionat categoria Ciutat i Paisatge 2020

Mira el vídeo >

Tallers a la plaça

Data i lloc: 19 i 26 de novembre, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: 52 persones. 13 dones, 7 homes, 12 nenes i 20 nens.  
Durada: 3 hores per sessió.

Durant el mes de novembre han tingut lloc les dues sessions participatives a la plaça en les que ha primat la cooperació i la intergeneracionalitat durant la presa de decisions.

Les activitats de la primera sessió han tingut per objecte reconèixer els usos actuals de la plaça i detectar els punts forts i els punts febles, conèixer i reconèixer les necessitats i desitjos de les criatures i els requeriments de les persones cuidadores i, finalment, proposar nous usos per al plaça.

A la segona sessió s’ha reflexionat col·lectivament sobre la ubicació dels usos i activitats proposats a la sessió anterior en funció de les seves característiques i compatibilitats. Es delimiten els següents àmbits d’activitat: descans i activitats tranquil·les, activitats motrius de baixa intensitat i joc simbòlic, activitats motrius d’alta intensitat i espai d’expressió artística.

FLECHA

Tallers a l’escola

Data i lloc: Maig 2017, Escola Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: Alumnat de 5è de primària de l’escola Torre Balldovina.
Durada: 3 sessions de taller per classe de 1,5 hores i una sessió conjunta de cloenda.

Aquest cop l’alumnat de 5è de l’Escola Torre Balldovina ha fet de joves urbanistes pensant nous dissenys de manera col·lectiva per millorar la plaça. L’activitat s’ha dividit en 3 sessions. La primera sessió ha tingut per objecte reflexionar sobre l’espai urbà “Plaça” i sobre tot allò que s’hi pot generar. Durant la segona i tercera sessió cada grup de treball ha desenvolupat una proposta escollint els paviments, textures i colors, mobiliari urbà, jocs, elements decoratius i vegetació adequats per poder dur a terme una gran varietat d’activitats. Per últim l’alumnat ha compartit el procés de disseny i les propostes amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

FLECHA

El projecte de la Plaça

Data i lloc: Maig 2018, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics. Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria. Anna Mallén Vivó. Arquitecta paisatgista. Carlos Rocha. Arquitecte renderista. Societat orgànica. Assessorament sostenibilitat. Perrine Honoré. Artista mural.

El projecte de remodelació de la Plaça d’en Baró es basa en els resultats de les activitats participatives fetes amb les nenes i nens del barri a la plaça i l’escola i té 3 objectius principals:

Una plaça Diversa amb diversitat d’espais per a permetre la complementarietat d’usos i cobrir les necessitats de les diferents persones usuàries. Per a això s’han generat ambients diferenciats que fomenten modalitats de joc diferents i no estereotipats alhora que permeten el repòs de les persones adultes. Els ambients tenen qualitats variades, però ocupen superfícies similars per no generar jerarquies ni prioritzar unes activitats sobre unes altres. Aquesta diversitat d’espais afavoreix un ús més igualitari de la plaça, ja que la riquesa d’opcions permet satisfer les diferents preferències.

Una plaça Cuidadora que posa en el centre de les decisions urbanes les tasques reproductives i les cures. Amb aquest objectiu, la plaça compta amb un espai central confortable, ombrejat i amb materials orgànics, on les famílies poden socialitzar i tenir cura de les criatures d’una manera relaxada, ja que des d’aquest punt es controlen visualment els diferents espais de joc. Aquesta plaça també té cura del medi ambient, de manera que la major part de la seva superfície compta amb un paviment permeable que permet la filtració d’aigua de pluja cap al nivell freàtic.

Una plaça Vital augmenta la cohesió social del barri i contribueix a millorar la percepció de seguretat de l’entorn. Una de les estratègies del projecte ha estat obrir la plaça al barri, enderrocant gran part dels murs perimetrals existents per afavorir la permeabilitat física i visual amb l’entorn immediat. Altres factors que s’han tingut en compte a l’hora de millorar la percepció de seguretat ha estat garantir la multiplicitat de recorreguts i connexions entre la plaça i la trama urbana, eliminar racons i espais residuals de l’estat anterior i assegurar una il·luminació homogènia i suficient.

FLECHA

L’obra de la Plaça

Data i lloc: Febrer 2019 – Juliol 2019, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics. Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria. Perrine Honoré. Artista mural.
Fotografia: Conchi Berenguer Urrutia

Accessibilitat simbòlica: S’ha buscat augmentar el sentiment d’arrelament de les veïnes i veïns de la plaça per tal d’assegurar l’accessibilitat simbòlica a l’espai. Incorporar la infància en el procés de disseny de la nova plaça ha permès que les criatures reconeguin el seu dret a utilitzar el futur espai.

Un espai cuidat i útil: El fet d’incorporar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el futur espai garanteix una vida més llarga de l’espai ja que les persones participants i habitants tenen més cura de l’espai.

Reducció de l’illa de calor: S’ha incrementat la presència de naturalesa respecte a la plaça original i s’han incorporat materials naturals i agradables amb l’objectiu de reduir l’efecte “illa de calor”.

Minimització de l’impacte dels materials: A l’hora d’escollir els materials s’ha buscat minimitzar l’impacte dels materials seleccionant materials biosfèrics i reciclables (terra, escorça de pi, sorra, fusta i metalls). La il·luminació és Led.

Conservar preexistències: S’ha mantingut una gran part de l’arbrat existent i s’han incorporat noves espècies resultant una combinació d’arbrat de fulla perenne i caduca (generant situacions d’ombra a l’estiu i de sol a l’hivern) amb flors i floracions variades.

Filtració de l’aigua de pluja: S’han distribuït uns grans parterres centrals que, d’una banda, permeten delimitar i acompanyar amb vegetació els diferents espais i que, d’altra banda, sent els punts més baixos de la plaça recullen l’aigua de la pluja i la filtren cap al terreny.

FLECHA

La Plaça d’en Baró

Data i lloc: Juliol 2019, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics. Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria. 
Fotografia: Conchi Berenguer Urrutia

El projecte de la plaça d’en Baró (àmbit Jardí de José Berruezo Silvente) és una remodelació urbana cocreada amb les nenes i els nens del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

La plaça ha estat pensada com un espai lúdic en la seva totalitat, fomentant un joc lliure, inclusiu i divers i generant espais d’estada confortables i en relació amb la natura que milloren la vida quotidiana de les veïnes i dels veïns.

La mirada feminista ha estat clau, tant en el desenvolupament del procés participatiu com en la redacció del projecte tècnic. Es destaca la col·laboració transversal entre les diferents àrees de l’Ajuntament (Urbanisme, Educació i Igualtat) i la institucionalització de la participació ciutadana com una eina clau de les polítiques públiques municipals.

La participació amb la infància s’ha enfocat com un procés d’aprenentatge per a les nenes i els nens. Aquesta experiència ha permès sumar estratègies i metodologies per a la consolidació d’un model de Ciutat (co)Educadora, que reconeix a la infància com a agent actiu en les decisions sobre els seus entorns quotidians i on el disseny de l’espai públic és un element de cabdal importància.

FLECHA

Altres projectes

Repensem el pati de l’escola Serra Marina

Repensem el pati de l’escola Serra Marina

Repensem el pati de l’escola Serra Marina Procés col·laboratiu per repensar l’ús del pati En el marc del projecte Empatitzem, aquest projecte té l'objectiu de repensar el pati de l'escola a partir d'un procés col·lectiu i de reflexió amb l'alumnat i el professorat...

Llegir més
Les dones de Sant Just busquem casa!

Les dones de Sant Just busquem casa!

Les dones de Sant Just busquem casa! Procés participatiu virtual per a un nou espai per al coneixement, la sororitat i l’apoderament feminista El futur punt de trobada feminista al municipi de Sant Just Desvern, impulsat per l’Ajuntament, té el compromís d’oferir...

Llegir més
La Generadora

La Generadora

La Generadora  L’espai d’innovació, formació i intercanvi d’Equal Saree El projecte La Generadora és fruit de 10 anys fent arquitectura i urbanisme amb una visió innovadora, dissenyant espais inclusius a través de la cocreació i desenvolupant metodologies...

Llegir més