Formació d’urbanisme i arquitectura amb perspectiva de gènere

Què fem

El nostre objectiu és promoure la reflexió crítica sobre els usos, la configuració, la gestió i les percepcions dels espais que habitem és el primer pas cap a uns pobles i unes ciutats més igualitàries i més sostenibles.

A través de les xerrades, workshops i formacions sobre urbanisme i arquitectura amb perspectiva feminista estimulem la presa de consciència, treballem per la reformulació teòrica i conceptual i donem eines pràctiques i metodològiques per implementar canvis a nivell personal, professional i polític.

  • La Generadora: Estratègies i eines per a unes espacialitats feministes
  • Xerrades i workshops

La Generadora

La Generadora vol consolidar, compartir i expandir una línia de pensament i de pràctica innovadora més democràtica sobre la ciutat, l’urbanisme i el disseny. També busca generar noves formes de producció del coneixement, basades en l’horitzontalitat, la transversalitat, la interdisciplinarietat i el treball en xarxa. Al mateix temps, vol promoure un intercanvi constant entre la teoria i la pràctica, per generar aprenentatges aplicats i vinculat al territori i a les realitats socials.

FLECHA

Xerrades i Workshops

Oferim formacions teòric-pràctiques per incorporar metodologies feministes i tècniques participatives en l’anàlisi espacial i urbana així com per aplicar criteris de justícia de gènere en la formulació i la implementació d’accions de canvi.

FLECHA