Formació d’urbanisme i arquitectura amb perspectiva de gènere

Què podem fer?

Promoure la reflexió crítica sobre els usos, la configuració y les percepcions dels espais que habitem és el primer pas cap a uns territoris més igualitaris i sostenibles. A través de les formacions i les accions de sensibilització i divulgació estimulem la presa de consciència, treballem per la reformulació teòrica i conceptual i donem eines pràctiques i metodològiques per implementar canvis a nivell personal, professional i polític. 

  • Formacions acadèmiques i professionals
  • Accions de divulgació i sensibilització

Formacions acadèmiques i professionals

Oferim formacions teòric-pràctiques per incorporar metodologies feministes i tècniques participatives en l’anàlisi espacial i urbana així com per aplicar criteris de justícia de gènere en la formulació i la implementació d’accions de canvi.

La Generadora

És una iniciativa per a la promoció del disseny amb perspectiva de gènere, a partir de la innovació, l’intercanvi i la formació amb un abast iberoamericà. 

> Coneix totes les propostes de La Generadora!

Workshops universitaris internacionals

Impartim tallers i conferències per educació superior universitària (graus, postgraus i màsters), en format presencial i online. 

Hem treballat amb diferents universitats com Domus Academy- Milan, Architectural Association School of Architecture– London, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Universitat de Barcelona, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València, Master Genre et droits des femmes des deux rives de la méditérranée- Tanger, Escuela de Urbanismo de París y de la EIVP, Instituto de Arquitectura Avanzada de Barcelona (IAAC), Tecnológico de Monterrey, entre moltes altres.

Formacions per administració pública

Impartim formacions sobre aplicació de la perspectiva de gènere als àmbits de l’urbanisme, la participació ciutadana i els equipamients educatius per a personal tècnic i polític de diferents departaments de l’administració pública. 

Hem realizat formacions per a INCASOL (Generalitat de Catalunya), Consell Regional del Bages i Ajuntament de Barcelona, entre altres.    

Projectes de referència

FLECHA

Accions de divulgació i sensibilització

Estem compromeses en compartir i expandir una línia de pensament i de pràctica innovadora més democràtica sobre la ciutat, l’urbanisme i el disseny. Busquem generar noves formes de producció del coneixement, basades en l’horitzontalitat, la transversalitat, la interdisciplinarietat i el treball en xarxa. Al mateix temps, volem promoure un intercanvi constant entre la teoria i la pràctica.

Conferències

Realitzem xerrades per compartir els principis conceptuals i metodològics de  l’arquitectura i l’urbanisme feminista. Il·lustrem els continguts amb experiències pràctiques i exemples de projectes propis per fer-los entenedors i aplicats a la pràctica professional.  

Publicacions

Redactem per encàrrec documents de diferents formats amb caràcter tècnic, acadèmic o divulgatiu amb conceptes, metodologies i experiències d’arquitectura i urbanisme amb perspectiva de gènere. Algunes de les nostres publicacions s’han traduït a diferents idiomes i han tingut un impacte internacional. 

> Conèix les nostres publicacions! 

Exposicions i accions efímeres

Participem en exposicions internacionals amb els nostres projectes o amb contingut que elaborem per encàrrec. Dissenyem accions de sensibilització per promoure la reflexió sobre les desigualtats de gènere a l’espai públic.  

Projectes de referència:

    FLECHA