Empatitzem

Repensem l’ús dels patis escolars

Partint de la importància del pati de l’escola com a espai d’aprenentatge, de joc i de convivència, el projecte “Empatitzem. Repensem l’ús dels patis escolars” busca generar propostes de reorganització que treballin sobre la igualtat de gènere, la cooperació i els valors inclusius. Més enllà de ser un projecte per a la transformació de l’espai, “Empatitzem” és també un procés pedagògic i participatiu: la comunitat educativa analitza l’espai, reflexiona sobre les relacions i els valors, imagina idees de millora i, finalment, consensua propostes concretes que seran portades a la pràctica. El procés d’anàlisi i de  transformació s’ha dut a terme amb el suport de la guia El pati de l’escola en igualtat, que ha estat especialment adaptada per a aquest projecte. Com a resultat, obtenim uns patis amb una distribució més equitativa dels espais, un augment de les zones de tranquil·litat, un millor aprofitament de l’espai existent i més diversificació en les opcions de joc.

Data i lloc: Novembre 2017-Juliol 2018, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Escoles participants: CEIP Jaume Salvatella, CEIP Mercè Rodoreda, CEIP Fray Luis de León, CEIP Miguel de Unamuno i CEIP Lluís Millet.
Premis: 3a Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona Projecte seleccionat

+ web del projecte

Escoles participants

A l’octubre de 2018, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va llançar una crida oberta a totes les escoles públiques del municipi que estiguessin interessades en participar al projecte Empatitzem. La presentació pública del projecte es va fer el 9 de novembre de 2018 amb l’assistència de representants de 14 centres educatius del municipi. La presentació va comptar amb el taller “Volem patis més igualitaris. Per on comencem?” que va servir per començar  prendre consciència sobre les desigualtats que es produeixen al pati de les escoles de primària i generar col·lectivament criteris de disseny per repensar-lo incloent la dimensió de gènere. Un jurat integrat per persones tècniques i dels àmbits d’educació, igualtat i arquitectura van seleccionar les 5 escoles participants al projecte: CEIP Jaume Salvatella, CEIP Mercè Rodoreda, CEIP Fray Luis de León, CEIP Miguel de Unamuno i CEIP Lluís Millet.

FLECHA

Metodologia

Entre gener i maig de 2018, les 5 escoles seleccionades han fet un procés d’anàlisi crític del seu pati, de generació col·lectiva de propostes de millora i de disseny col·laboratiu de les intervencions.
Per fer-ho, han seguit la metodologia de treball que proposa El pati de l’escola en igualtat.Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere. Aquest document proposa un seguit d’activitats que s’han fet, de vegades, amb el suport de l’equip d’Equal Saree i, d’altres, de manera autònoma per part de les escoles. Per això ha estat necessari treballar amb una Comissió de Seguiment (CS) a cada escola. Les CS estan integrades per membres dels equips directius, professorat i famílies i, en alguns casos, personal no docent. Els i les seves membres són les encarregades de coordinar el projecte al seu centre.
Al llarg del procés han rebut 3 formacions on han adquirit les eines necessàries per poder desenvolupar cadascuna de les fases del projecte: Entenem el pati, Imaginem el pati i Transformem el pati.

FLECHA

Activitats de diagnosi

La primera fase Entenem el pati integra les activitats de diagnosi i les de síntesi.
Entre el 25 de gener i l’1 de març de 2018 s’ha desenvolupat les activitats de diagnosi, amb l’objectiu d’analitzar i reflexionar sobre els usos i les relacions que es produeixen al pati de l’escola. Cada Comissió de Seguiment ha coordinat les activitats a la seva escola, involucrant a tota la comunitat educativa.

Les activitat realitzades són les proposades a la guia “El pati de l’escola en igualtat i s’han dividit en 3 blocs:

PREPAREM LA MIRADA: Prenem consciència sobre les diferents problemàtiques que es produeixen al pati, posant especial atenció als estereotips i les desigualtats de gènere.
OBSERVEM EL PATI: Reflexionem sobre l’ús de l’espai, les activitats i la seva relació amb els diferents elements del pati.
ESCOLTEM L’ALUMNAT: Recollim les percepcions de l’alumnat sobre l’espai d’esbarjo, les seves vivències quotidianes i els conflictes.

FLECHA

Activitats de síntesi

Les activitats de síntesi s’han desenvolupat entre l’1 de març i el 12 d’abril i han tingut per objectiu resumir els resultats de la diagnosi i definir les estratègies de cara a les propostes de millora, on cada escola genera els criteris d’intervenció més adients per al seu cas concret, tenint en compte els resultats obtinguts. Les estratègies han estat definides a partir de les següents activitats:

MAPA COL·LECTIU AMB L’ALUMNAT: Posem en comú les problemàtiques detectades a totes les aules i escollim els temes prioritaris a resoldre.
REDACCIÓ D’ESTRATÈGIES AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT: A partir dels criteris de la guia  El pati de l’escola en igualtat”, els resultats de les activitats amb l’alumnat i amb el suport d’Equal Saree, generem les línies estratègies de les intervencions. Aquestes intervencions es concretaran a la següent fase de disseny col·laboratiu.    

Les estratègies comunes a tots els patis són: redistribució dels usos del pati, creació de zones de tranquil·litat, generació d’espais amb jocs diversos  i aprofitament de superfícies verticals.

FLECHA

Activitats de disseny

La segona fase, Imaginem el pati, ha consistit en les activitats de disseny i la redacció del projecte tècnic de les transformacions. Entre el 12 d’abril i el 18 de maig s’han fet les activitats de disseny col·laboratiu, on l’alumnat ha estat el principal protagonista. La proposta final per a cada pati s’ha assolit mitjançant les següents activitats:

DISSENY COL·LABORATIU: Explorem les dimensions dels espais i les seves possibilitats en relació al propi cos. Dissenyem espais i elements concrets per a acollir les activitats imaginades durant el procés.  
CONSENS COL·LECTIU: Compartim el treball realitzat a les diferents aules i dissenyem conjuntament la proposta definitiva amb el suport d’una gran maqueta.

FLECHA

Propostes de millora

CEIP Jaume Salvatella: Nou accés i franja lúdica. La idea principal és unificar els dos nivells del pati, generant una franja lúdica i tranquil·la, a la vegada que es dota d’un nou accés a l’escola.   
CEIP Mercè Rodoreda: Treballem la perifèria per transformar el pati. Aquesta intervenció treballa els espais perifèrics, diversificant les possibilitats de joc i creant un projecte unitari de pati. Un dels punts clau és reubicar el joc amb pilota per dotar a l’espai central d’un caràcter més multifuncional.
CEIP Fray Luis de León: Un pati més lúdic i divers. Transformem un pati destinat en la seva major part a pistes esportives, en un pati amb més opcions lúdiques i de descans. També aconseguim més riquesa de textures i colors, en contraposició al formigó gris que ara hi predomina.
CEIP Miguel de Unamuno: Diferenciem espais i sumem possibilitats. Aquest pati, actualment de ciment i sense gairebé cap element, es transformarà en un pati amb més opcions lúdiques, espais tranquils i vegetació. També s’aconsegueix que la pista esportiva deixi de ser l’única protagonista.
CEIP Lluís Millet: Sumem espais al pati. La idea principal és aprofitar els espais en desús del pati per generar espais que puguin integrar-se al projecte pedagògic del centre..

FLECHA

Altres projectes

Repensem el pati de l’escola Serra Marina

Repensem el pati de l’escola Serra Marina

Repensem el pati de l’escola Serra Marina Procés col·laboratiu per repensar l’ús del pati En el marc del projecte Empatitzem, aquest projecte té l'objectiu de repensar el pati de l'escola a partir d'un procés col·lectiu i de reflexió amb l'alumnat i el professorat...

Llegir més
Les dones de Sant Just busquem casa!

Les dones de Sant Just busquem casa!

Les dones de Sant Just busquem casa! Procés participatiu virtual per a un nou espai per al coneixement, la sororitat i l’apoderament feminista El futur punt de trobada feminista al municipi de Sant Just Desvern, impulsat per l’Ajuntament, té el compromís d’oferir...

Llegir més
La Generadora

La Generadora

La Generadora  L’espai d’innovació, formació i intercanvi d’Equal Saree El projecte La Generadora és fruit de 10 anys fent arquitectura i urbanisme amb una visió innovadora, dissenyant espais inclusius a través de la cocreació i desenvolupant metodologies...

Llegir més