Disseny d’espais públics amb perspectiva de gènere

Què podem fer?

Amb el disseny d’espais públics amb perspectiva de gènere avancem cap a una ciutat ecofeminista, inclusiva i sostenible a totes les escales: ciutat, barri, places i carrers, equipaments i habitatge. Les nostres intervencions segueixen criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica i es basen en la proximitat, la compacitat, l’optimització dels recursos i l’aprofitament de les preexistències.

  • Projectes de reurbanització
  • Projectes d’urbanisme tàctic

Projectes de reurbanització 

Desenvolupem projectes de reurbanització amb perspectiva de gènere, des dels estudis previs fins a la direcció d’obra. Integrem criteris de disseny amb mirada feminista interseccional per garantir la percepció de seguretat, l’accessibilitat universal, la sostenibilitat i eficiència climàtica, la inclusió de les diversitats i la centralitat de les cures. 

Co-disseny de projectes 

Dissenyem de manera col·laborativa amb les comunitats, utilitzant tècniques i metodologies adaptades a totes les edats i condicions. Tenir en compte les experiències de les persones és clau per una transformació efectiva, que satisfagui les necessitats, desitjos i expectatives de la ciutadania.  

Estudis previs amb perspectiva de gènere

Dissenyem espais amb criteris de gènere, perquè la proposta arquitectònica respongui a les necessitats de percepció de seguretat, d’accessibilitat universal i inclusió, de relació social i activitat comunitària, posant sempre al centre les cures.  

Redacció de projectes tècnics

Elaborem totes les fases del projecte, des de l’assessorament en fases inicials de la idea fins l’elaboració dels documents tècnics necessaris per a la seva construcció: avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu.

Direcció d’obra

Realitzem la direcció i la gestió de l’obra durant la construcció dels projectes, vetllant per la bona execució i cuidant el procés amb un seguiment exhaustiu.

Projectes de referència:

FLECHA

Projectes d’urbanisme tàctic

L’urbanisme tàctic és un procés col·laboratiu per recuperar l’espai públic i maximitzar el seu valor compartit. Es realitza a través d’intervencions lleugeres, de baix cost i ràpida implementació per explorar alternatives de millora dels espais (ONU Hábitat). 

 

Entorns escolars

Dissenyem espais escolars segurs, protegits del trànsit, del soroll i de la contaminació de l’aire. A través d’intervencions lleugeres i de baix cost, millorem el confort climàtic i apropem la natura a l’entorn dels centres educatius, convertint-los en espais de trobada i de relació.  

Pacificació d’espai públic

Elaborem projectes que recuperen l’espai públic per a les persones. Ho fem a través d’accions a petita escala que, amb baix cost i pocs requeriments administratius, generen impactes positius en el dia a dia i milloren la qualitat de vida als barris.  

Projectes de referència:

FLECHA