Disseny d’espais públics amb perspectiva de gènere

Què fem

Amb els nostres dissenys d’espais públics amb perspectiva de gènere, proposem un model de ciutat ecofeminista, inclusiu i sostenible a totes les escales: ciutat, barri, places i carrers, equipaments i habitatge. Les nostres intervencions segueixen criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica i es basen en la proximitat, la compacitat, l’optimització dels recursos i l’aprofitament de les preexistències.

  • Reurbanització urbana
  • Estratègia urbana
  • Mamífera. Espais de lactància en col·lectiu

Projectes de reurbanització amb perspectiva de gènere

Desenvolupem projectes de reurbanització amb perspectiva de gènere. Des dels estudis prèvis a la direcció d’obra.

FLECHA

Estratègia urbana amb perspectiva interseccional

Revisem, reformulem i elaborem plans estratègics per integrar el principi de justícia de gènere de manera transversal i en totes les escales urbanes d’un territori.

Valorem la qualitat dels espais urbans a través d’indicadors qualitatius i amb perspectiva feminista, tenint en compte tant la dimensió física com la psicològica i la social i incorporant accions participatives.

FLECHA

Mamífera. Espais de lactància en col·lectiu

Mamífera és un espai de lliure accés que ofereix facilitats a les persones que alleten i alimenten lactants, ja sigui donant el pit, el biberó o a través d’altres mètodes. És un espai visible, accessible, segur i confortable, que compta amb els elements necessaris per poder alletar i acompanyar a les persones en període de lactància. La instal·lació vol visibilitzar la necessitat d’espais de cures a la ciutat, especialment durant la lactància, un moment clau en el desenvolupament de la vida i que encara a dia d’avui genera conflictes a l’hora de fer-ho a l’espai públic. Mamífera posa al centre la vida i la col·lectivització de les cures, reivindicacions històriques dels moviments feministes.

FLECHA

Projectes d’urbanisme tàctic

Millorem l’entorn urbà, rehabitant i recuperant espais que obren la ciutat a les persones i milloren la qualitat de vida. Ho fem a través d’accions a petita escala que, amb petit pressupost i pocs requeriments burocràtics, generen impactes positius en el dia a dia.

FLECHA