Espais de lactància #Mamífera

Què podem fer?

La lactància és un moment clau en el desenvolupament de la vida i que encara a dia d’avui genera conflictes a l’hora de fer-ho a l’espai públic. Moltes dones es senten incòmodes, observades i inclús jutjades i les costa trobar espais adequats per alletar. Els nostres projectes estan especialment dissenyats per facilitar la lactància en públic i en col·lectiu. Reivindiquen unes ciutats cuidadores que protegeixin les lactàncies: un dret i una necessitat universal.

  • Disseny d’espais de lactància
  • Projectes estratègics i de recerca 

Disseny d’espais de lactància

Dissenyem espais i elements de mobiliari urbà per facilitar les lactàncies, que incorporen tots aquells suports necessaris per a donar el pit, el biberó o alimentar lactants a través d’altres mètodes.

Lloguer de punt de lactància 

“Mamífera. Punt de lactància en col·lectiu” és una estructura circular de fusta especialment dissenyada per a la lactància en públic i en col·lectiu: un espai visible i segur, a la vegada que acollidor i equipat amb tots els suports necessaris per alletar i alimentar lactants. És un punt de trobada per mares i famílies, un espai de joc i de divulgació, un refugi climàtic i molt més. 

Coneix més sobre l’estructura i porta-la al teu municipi o esdeveniment!

Disseny d’elements de mobiliari urbà per a la lactància

Els nostres dissenys es basen en l’experiència pròpia i compartida amb altres persones lactants així com en estudis de recerca-participativa per donar resposta a les necessitats reals de les persones que alleten i a les que les acompanyen en aquest període. 

Projectes de referència:

FLECHA

Projectes estratègics i de recerca 

Us acompanyem a definir la vostra estratègia de suport a les lactàncies. A partir d’una diagnosi participada sobre lactància i espai públic al vostre territori, definim com donar resposta a les necessitats de les persones lactants i de les seves famílies a través de l’articulació i millora de les infraestructures existents i de noves propostes.    

 

Recerca participativa sobre lactàncies i espai públic

A partir de metodologies i tècniques participatives recollim les dificultats, necessitats i desitjos específics de les persones que alleten al vostre territori. Aquesta recerca té un triple objectiu: en primer lloc, conèixer les mancances i oportunitats que existeixen al vostre territori en matèria de suport a la lactància; en segon lloc, definir conjuntament estratègies i propostes per millorar la situació de partida; i per últim, visibilitzar la lactància com un dret de les dones i de la infància, les dificultats i discriminacions que encara han d’afrontar i avançar en la normalització de la lactància a l’espai públic. 

Xarxa urbana de suport a les lactàncies

Us ajudem a dissenyar i articular la xarxa d’infraestructures i espais de suport a la lactància al vostre territori. Partim dels equipaments i serveis existents i, si escau, proposem nous espais o elements de suport a la lactància per donar resposta a les necessitats concretes del vostre municipi o comunitat.   

Projectes de referència:

    FLECHA