Consultoria d’urbanisme i arquitectura amb perspectiva de gènere

Què podem fer?

Com a expertes en gènere, assessorem a les administracions públiques i altres equips d’arquitectura, urbanisme i enginyeria per incorporar la perspectiva de gènere a projectes d’urbanisme, espai públic, mobilitat, arquitectura i participació.

  • Col·laboració en projectes i concursos d’arquitectura i urbanisme
  • Estrategia urbana, mobilitat i model de ciutat

Col·laboració en projectes i concursos d’arquitectura i urbanisme

Col·laborem en equips multidisciplinars per incorporar la perspectiva de gènere i la participació ciutadana en projectes d’urbanisme, espai públic i edificació. 

  • Equip expert en gènere

Comptem amb expertes amb titulació específica en estudis de gènere i amb àmplia experiència per garantir la incorporació dels criteris de gènere en el disseny.  

  • Equip expert en participació

Comptem amb expertes amb titulació específica en participació i mediació comunitària i amb àmplia experiència en disseny i dinamització d’activitats i processos participatius.  

Projectes de referència: 
  • Parc central de vallcarca
  • Parc desembocadura

FLECHA

Estrategia urbana, mobilitat i model de ciutat

Desenvolupem estratègies urbanes, des d’una mirada integral del territori, i definim accions de millora a diferents terminis. Incorporem eines d’investigació-acció participativa per incloure a les persones en la transformació del seu entorn cap a hàbitats més inclusius i sostenibles.

  • Diagnosi i avaluació de qualitat i seguretat urbana i de mobilitat

Desenvolupem estudis per avaluar la qualitat i seguretat urbana i la mobilitat en àmbits d’alta complexitat. Valorem la qualitat dels espais urbans a través d’indicadors qualitatius i amb perspectiva feminista, tenint en compte tant la dimensió física com la psicològica i la social i incorporant accions participatives.  

  • Plans Estratègics i Plans d’Acció amb perspectiva de gènere interseccional

Revisem, reformulem i elaborem Plans Estratègics i d’Acció per integrar el principi de justícia de gènere de manera transversal i en totes les escales d’un territori. Posem especial atenció als elements que condicionen l’autonomia de les dones i altres col·lectius vulnerabilitzats a l’espai públic, com la percepció de seguretat, l’accessibilitat universal i les necessitats derivades de l’esfera reproductiva i de cures. 

Projectes de referència: 
  • Estació de Reus

FLECHA