Consultoria d’urbanisme i arquitectura amb perspectiva de gènere

Què fem

Com a expertes en gènere, realitzem consultories d’urbanisme i arquitectura amb perspectiva de gènere a altres equips d’arquitectura, urbanisme i enginyeria.

Realitzar una anàlisi dels espais amb perspectiva de gènere i interseccional ens permet entendre les experiències de totes les persones, amb tota la diversitat i complexitat que això implica. Per tal de planificar actuacions més equitatives i més eficients, estudiem les realitats quotidianes de la ciutadania i com els espais urbans poden donar resposta a les necessitats detectades.

  • Assessorament de gènere
  • Diagnosis urbanes amb perspectiva de gènere

Assessorament de gènere

Revisem, reformulem i elaborem plans estratègics per integrar el principi de justícia de gènere de manera transversal i en totes les escales urbanes d’un territori.

Valorem la qualitat dels espais urbans a través d’indicadors qualitatius i amb perspectiva feminista, tenint en compte tant la dimensió física com la psicològica i la social i incorporant accions participatives.

FLECHA

Diagnosi urbana amb perspectiva de gènere

Realitzem estudis i recerques en els àmbits de l’arquitectura i l’urbanisme (habitatge, qualitat i seguretat urbana, mobilitat, ciutat i infància) a través de metodologies feministes i participatives i amb una finalitat de transformació social.

FLECHA