Repensem la Plaça de la Pau

Procés participatiu per a la millora de la Plaça de la Pau

La Plaça de la Pau és un espai singular al municipi de Sant Just Desvern, tant per l’ús quotidià que li donen les famílies que viuen als edificis del voltant, com pel passat industrial del seu entorn. Es tracta d’una plaça definida per l’edifici Walden 7, el Taller d’Arquitectura, La Vagoneta i altres edificis d’habitatge; compta amb camps esportius, àrees de jocs infantils, bancs, zones enjardinades, i una zona central representativa que és usada com a espai de trobada de gent gran, adulta, joves i infants. L’objectiu del procés és el de definir participativament entre el veïnat, el grup impulsor i l’ajuntament, una proposta consensuada per a la seva millora urbana. S’ha apostat per una metodologia innovadora de participació híbrida, que incorpora activitats virtuals i presencials a l’espai públic, amb la finalitat de posar en comú les diverses necessitats de les persones que gaudeixen quotidianament aquest espai. Com a resultat, s’ha obtingut una proposta de criteris d’organització d’usos que serà utilitzada per l’equip redactor del projecte de remodelació.

Data i lloc: Novembre 2020 – Març 2021. Sant Just Desvern.
Client: Ajuntament de Sant Just Desvern.

Participació digital

Data i lloc: Novembre – Desembre 2020. Plataformes virtuals.
Participants: A la sessió de presentació va participar el grup impulsor del procés participatiu, format per entitats veïnals, i a l’enquesta van participar 130 veïns i veïnes de Sant Just Desvern.
Durada: 1 sessió de presentació de 1,5 hores i enquesta virtual activa des del 17 de desembre 2020 al 10 de gener 2021.

La fase de diagnosi va començar amb una sessió informativa en la qual es va presentar al grup impulsor les activitats i continguts del procés participatiu. Les aportacions que es van rebre van ajudar a definir els àmbits que van guiar el procés. En aquest sentit, l’enquesta es va enfocar a conèixer les experiències de les persones en relació als usos, el benestar i la percepció de seguretat a la plaça, a través de preguntes d’opció múltiple, amb escales de valoració i obertes.

FLECHA

Acció a la plaça

Data i lloc: 17 de desembre 2020. Plaça de la Pau.
Participants: 39 veïns i veïnes de Sant Just Desvern.
Durada: 1 acció participativa de 2 hores.

Com a part de les fases de diagnosis i proposta del procés, es va realitzar una acció participativa a la plaça de la Pau, tenint en comptes les mesures de seguretat anti-Covid. El veïnat va participar de les dinàmiques de treball enfocades a conèixer els accessos i recorreguts més utilitzats, els principals valors i mancances, la qual cosa s’hauria de millorar i mantenir, així com a proposar usos i característiques per a la futura plaça. Els resultats obtinguts han ampliat i diversificat els punts de vista de les activitats virtuals.

FLECHA

Proposta de criteris

Data i lloc: Febrer 2021. Plataforma virtual.
Participants: Grup impulsor del procés participatiu, format per entitats veïnals.
Durada: 1 sessió de treball de 2 hores.

A partir dels resultats obtinguts a les activitats participatives virtuals i presencials, el grup impulsor va complementar i va prioritzar les propostes tenint en compte les mancances de la plaça i les diverses necessitats del veïnat. També es va debatre sobre les compatibilitats i incompatibilitats d’usos, aconseguint definir una proposta de distribució d’usos. Els resultats són els criteris a tenir en compte a l’avantprojecte de la plaça, organitzats segons els àmbits: jocs infantils, esport i activitat física, àrees de trobada i descans, nous usos, vegetació i arbrat, animals de companyia i locals, elements representatius, il·luminació, paviments i recorreguts, benestar i convivència, i altres.

FLECHA