Imaginem la plaça 17 de Setembre

Procés participatiu per la remodelació de la plaça 17 de Setembre

L’ajuntament del Prat del Llobregat té previst remodelar la plaça 17 de Setembre i el seu entorn amb la participació del veïnat de l’entorn de la plaça, el teixit comercial de la zona, les entitats i centres escolars propers i el personal i usuàries del CAP 17 de Setembre. L’objectiu és, per una banda, obtenir una diagnosi dels usos i necessitats de la plaça, i per altra banda, definir conjuntament els criteris de disseny per a la millora urbana de l’àmbit. S’ha apostat per una participació virtual per respectar les mesures sanitàries i de distanciament social, combinant diverses metodologies que ens han permès recollir les experiències quotidianes de les persones que utilitzen la plaça, des d’una perspectiva de gènere i interseccional.

Data i lloc: Gener-Abril 2021. El Prat del Llobregat
Client:  Ajuntament del Prat del Llobregat

El procés participatiu

Per realitzar aquest procés participatiu s’ha apostat per una metodologia innovadora de participació híbrida, que incorpora activitats virtuals i accions presencials. Tot i que el procés s’ha realitzat principalment de manera virtual a través de la plataforma de participació ciutadana Decidim El Prat també s’han dut a terme altres accions complementàries, com la recollida de propostes i l’enquesta, de manera presencial, per afavorir i facilitar el major nombre de participació de persones i perfils diversos. 

Aquest procés s’ha dividit en cinc fases: treball previ, informació i diagnosi, propostes, informe de resultats i retorn. A continuació es detallen les activitats de diagnosi i propostes.

FLECHA

Tallers temàtics

S’han realitzat dos tallers temàtics amb persones veïnes adultes i un taller amb els infants de l’escola Bernat Metge. 

Els dos tallers temàtics amb persones adultes s’han destinat a obtenir propostes col·lectives sobre l’entorn, els usos i les característiques del futur espai. Les dues sessions han estat virtuals i s’han treballat amb el suport d’un panell interactiu col·lectiu. 

El taller a l’escola Bernat Metge s’ha realitzat virtualment amb un panell interactiu col·lectiu, facilitant el treball auto-organitzat per les mateixes comunitats educatives. S’han recollit propostes sobre els usos i el caràcter imaginat per la infància de la futura plaça.

FLECHA

Espai de participació permanent

Durant el procés participatiu ha estat obert a la ciutadania un espai permanent, tant físic com virtual, per recollir informació de diagnosi i propostes. Això ha afavorit la participació de les persones que, per diversos motius, no han pogut participar en els tallers programats. S’han recollit dades i opinions sobre l’estat actual i els usos de la plaça i alhora s’han fet propostes de millora per la futura plaça.

FLECHA