Diagnosi urbana del front marítim

Diagnosi i avaluació de qualitat i seguretat urbana

L’estudi de diagnosi de qualitat urbana s’ha centrat en analitzar amb tot detall la seguretat i la percepció de seguretat -des d’una perspectiva de gènere- a un àmbit de gran complexitat urbana com és el Front Marítim de Barcelona; una àrea que abans de la pandèmia era utilitzada per diversos col·lectius de persones, tant durant el dia com la nit, per motius de treball, estudi, oci o residencia.
Com eina metodològica innovadora, propositiva i pràctica, s’ha utilitzat el Manual d’Urbanisme de la vida quotidiana. Urbanisme amb perspectiva de gènere; a més, s’han fet visites i observacions de reconeixement, entrevistes i accions participatives a l’aire lliure, amb la finalitat d’incorporar les experiències i necessitats de les dones que utilitzen diàriament aquest espai.
Amb l’objectiu de garantir la seguretat i prevenir la violència masclista des del punt de vista de l’urbanisme, l’estudi ha arribat a definir 8 línies estratègiques de disseny urbà i d’accions comunitàries enfocades en millorar la seguretat i la percepció de seguretat amb visió de gènere.

Data i lloc: Octubre 2019 – Desembre 2019. Front marítim de Barcelona.
Client: Ajuntament de Barcelona.

Diagnosi tècnica

Data i lloc: Octubre 2019 – Novembre 2019. Front marítim de Barcelona.
Participants: 2 tècniques.
Durada: 1 visita tècnica i 2 jornades d’observacions de 6 hores cadascuna. Entre les 17h i les 4h.

Amb l’objectiu de fer una anàlisi i una valoració de qualitat urbana quan les condicions poden ser més desfavorables per a la seguretat i la percepció de seguretat de les dones, s’han fet visites d’observació tècnica a la nit. S’han seguit els paràmetres del manual en relació a les característiques físiques i invariables dels espais: façana/perímetre, vials/paviments, elements d’equipament urbà i entorn, amb especial atenció als que influeixen en la seguretat i la percepció de seguretat.

A partir dels resultats obtinguts, s’ha profunditzat en l’observació dels sectors més desfavorables de l’àrea d’estudi, incorporant els paràmetres d’anàlisis amb relació a les característiques immaterials i variables en el temps, la diversitat de persones i els usos dels espais.

FLECHA

Mapeig participatiu

Data i lloc: 7 i 8 de novembre de 2019, a la sortida de metro Ciutadella-Vila Olímpica i al Passeig Marítim.
Participants: 60 dones, veïnes, treballadores i visitants.
Durada: 3 sessions de 3 hores cadascuna. Entre les 18h i les 2h.

Amb l’objectiu d’incorporar les experiències i necessitats de les dones que utilitzen aquesta àrea, en relació als aspectes físics, socials i funcionals que influeixen en la seva percepció de seguretat, s’han fet tallers de mapeig participatiu a l’aire lliure. El mapeig s’ha centrat en identificar territorialment els recorreguts quotidians, els punts on s’han sentit més segures i insegures i en caracteritzar aquests espais. Opcionalment, algunes dones han fet un mapa corporal per reflexionar i visibilitzar l’impacte físic que genera l’experiència a l’espai públic, al seu cos.

FLECHA

Línies d’actuació

A partir dels resultats obtinguts a les visites i observacions de reconeixement i a les accions participatives, s’han plantejat un conjunt d’accions enfocades a disminuir les agressions i a incrementar la percepció de seguretat mitjançant la modificació del disseny de l’espai urbà i de les seves característiques ambientals.

Tenint en compte els principis fonamentals per a generar espais segurs des de la perspectiva de gènere, s’han proposat 8 línies d’actuació orientades a modificar puntualment els elements urbans de l’espai públic, que inclouen mesures vinculades amb els usos i la gestió de l’espai. De manera general, les línies d’actuació s’han enfocat a millorar i garantir la visibilitat, il·luminació, accessibilitat, vitalitat, visibilització de les violències masclistes i la participació comunitària en les transformacions urbanes.

FLECHA

Altres projectes

Co-disseny d’un skatepark i un rocòdrom

Co-disseny d’un skatepark i un rocòdrom

Co-disseny d’un skatepark i un rocòdrom Projecte col·laboratiu d’un espai lúdic a Mira-sol  La voluntat del projecte sorgeix del propi veïnat del barri de Mira-sol que reclama nous usos lúdics i esportius al parc Miquel Martí i Pol, centre neuràlgic de la vida del...

Llegir més
GenerA

GenerA

GenerA Mirem els espais de Santa Margarida i Els Monjos amb perspectiva de gènere L’objectiu principal de l’estudi urbà és definir les estratègies d’actuació i els criteris de disseny per a la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional a l’espai públic...

Llegir més
Construïm Sant Feliu

Construïm Sant Feliu

Construïm Sant Feliu Pressupostos participatius del Pla de Millora de l’espai urbà L’objectiu principal del procés participatiu "Construïm Sant Feliu. Pressupostos del Pla de Millora de l’espai urbà" és el de definir de forma participativa, entre les diferents parts...

Llegir més