Amb3cares

32 habitatges públics a Can Llong

La nostra proposta per a aquest concurs d’habitatge públic tracta d’aplicar la mirada feminista a totes les escales del projecte per garantir un ús més democràtic dels espais íntims i comunitaris.

El tipus d’agregació prioritza que tots els habitatges gaudeixin de les mateixes condicions d’orientació solar, vistes i ventilació. Les tipologies estan dissenyades amb la voluntat de desjerarquitzar l’habitatge i facilitar el desenvolupament de les tasques quotidianes, per a que puguin ser habitats per famílies i unitats de convivència diverses i per permetre usos flexibles al llarg del temps.

També s’ha tingut en compte que l’accés a l’edifici i l’ubicació dels locals comercials potencie la percepció de seguretat i sumi vitalitat a l’espai públic.

Data i lloc: desembre 2018, Sabadell.
Equip: Ramón Martí i Equal Saree.
Col·laboració: Societat Orgànica, Pablo Seral.

Emplaçament i ordenació general de l’edifici

L’edifici s’ha projectat a partir dels principals condicionants de l’entorn: l’alineació a la via principal (Ronda d’Europa), les orientacions de les diferents façanes de la parcel·la i la proximitat al futur parc. A partir de la lectura de l’emplaçament es proposa un únic volum compacte que segueix l’alineació de la ronda d’Europa i que gira per donar façana al parc, generant un porxo d’accés als habitatges.

L’agregació garanteix que tots els habitatges tinguin les mateixes condicions d’assolellament, vistes i ventilació. S’ha prioritzat, d’una banda, que tots els habitatges estiguin ben orientats, siguint de 60m² i amb 2 habitacions dobles i, per l’altre, que l’edifici tingui un únic nucli d’accés.

L’agregació consta de 32 habitatges organitzats en dues agrupacions. 3 habitatges s’organitzen al voltant d’un replà compartit, il·luminat i ventilat a través d’un pati que arriba fins al vestíbul de la planta baixa. Als altres 4 habitatges s’accedeix per una passera amb vistes a l’espai comunitari de l’interior de parcel·la. El volum es retranqueja a la planta cinquena fent un gest de fondre’s amb el parc.

FLECHA

Proposta d’habitatge

La tipologia s’ha pensat per facilitar la vida quotidiana de les diverses persones i unitats de convivència.

Cuina : La cuina es proposa semi-tancada i en relació amb la sala, reduint l’exclusió de la o les persones que cuinen i permetent l’ús simultani de vàries persones.
Dormitoris : Tots els dormitoris tenen les mateixes dimensions (habitacions dobles) permetent una convivència no jeràrquica. Es poden vincular fàcilment amb altres espais de la casa i ofereixen la possibilitat de tenir un accés independent permeten adaptar-se a les variacions dels diferents models familiars al llarg del temps.
Cambra de bany : Els habitatges disposen d’un únic bany amb dutxa, amb cambres compartimentades que permeten l’ús simultani i amb una capacitat dimensional suficient per permetre l’assistència a segones persones.
Espais coixi : Tots els habitatges gaudeixen d’una terrassa com a ampliació exterior de la sala.

A més, s’ha pensat una distribució per facilitar les tasques quotidianes.

Emmagatzematge : L’habitatge compta amb generosos espais d’emmagatzematge distribuïts per tot l’habitatge.
Cicle de la roba : Es té en compte el cicle complet. Es reserva un espai per estendre amb connexió a l’exterior, un espai de planxat i guardat proper minimitzant els recorreguts associats.

FLECHA

Estratègia energètica

Es proposa una intervenció màxima a nivell de bioclimatisme o actuacions de tipus passiu per garantir una mínima demanda energética.

  • Bona orientació i assolellament a tots els habitatges: màxima captació solar.
  • Ventilació creuada natural a tots els habitatges: l’agregació dels habitatges garanteix la ventilació creuada.
  • Alt aïllament tèrmic i eliminació ponts tèrmics: minimització de les pèrdues energètiques.
  • Factor forma: un únic volum compacte per minimitzar les superfícies exposades.
  • Proteccions solars: senzillesa de les proteccions solars amb entrants i persianes orientables.

FLECHA