Walking India

Iniciativa d’igualtat de gènere per al desenvolupament de les dones

El projecte Walking India és fruit de més de 3 anys d’intercanvi entre Barcelona i l’Índia i on han participat persones molt diverses de l’àmbit acadèmic, del món associatiu i professionals de diferents disciplines. Walking India vol millorar les condicions de vida de les dones índies facilitant el seu accés a l’espai públic i resolent la falta de serveis bàsics i equipaments en els seus barris. Es proposa una reestructuració urbana i un nou tractament de l’espai urbà amb criteris de gènere.

S’han desenvolupat 2 Plans Urbans d’Igualtat de Gènere, 5 Projectes Finals de Carrera i 3 tallers universitaris. Tot plegat, mostra com l’arquitectura i l’urbanisme poden ser eines transformadores i com a través d’una bona concepció dels edificis i de l’espai públic (programa, materials, gestió, disseny urbà, etc.) es pot contribuïr a una millora socials i urbana complexes.

Data i lloc: 2010-2013. Barcelona, Delhi i Shivpuri.
Equip: Zaida Muxí, Shivani Bhardwaj i Equal Saree.
Suport: CCD-UPC, AGAUR, ETSAB-UPC i Jamia Millia Islamia.
Agraïments: Laura Monforte, Rubén Cruz, Lorena Ruiz, Alexandra Klein, Berta Bilbao, Josep Maria Montaner, Mohammad Saquib, Cequin, Emmanuelle Paris-Cohen.
Publicat a: Arquitectura i política; ArquitectAs: Redefiniendo la profesión, Ned Magazines

Usos dels espais a l’Índia

Data i lloc: 2010-2013, Delhi i Shivpuri.
Equip: SAFP, TAAL i Equal Saree.
Suport: CCD-UPC.
Participants: Associacions de dones d’Okhla (Delhi) i de Muhar i Bairagarh (Shivpuri).

Partint d’un context cultural i espacial tan diferent al nostre, creiem necessari entendre com és l’arquitectura tradicional de l’Índia, quines característiques tenen els diferents espais però també, com els utilitzen les diferents persones. A l’Índia, els límits entre els espais privats -dins- i els públics -fora- es desdibuixen i deixen pas a una gradació d’espais progressiva: espai públic, semi-públic, semi-privat i privat.

Si analitzem l’ús de la ciutat amb perspectiva de gènere, entenem que les dones es troben majoritàriament a l’espai privat i quan surten a l’espai públic, busquen els punts més recollits, carrers secundaris i de caràcter més domèstic. En contraposició, els homes dominen l’espai públic, ocupant els espais centrals.

FLECHA

Participació a l’Índia

Data i lloc: 2010-2013, Delhi i Shivpuri.
Equip: SAFPTAAL i Equal Saree.
Participants: Associacions de dones d’Okhla (Delhi) i de Muhar i Bairagarh (Shivpuri).
Suport: CCD-UPC.

Per fer la diagnosi de gènere hem realitzat activitats participatives amb els grups locals de dones. Els resultats obtinguts han servit com a material base per a desenvolupar el projecte Walking India.

Rutina diària: Conèixer les activitats i els llocs on es desenvolupen les activitats diàries a través del dibuix i el mapeig dels recorreguts.

Càmera Clic: Identificar els espais o elements de la ciutat considerats adequats o inadequats pel que fa al seu ús o la percepció de seguretat.

Quin treball t’agradaria fer? Reflexionar sobre noves sortides professionals.

FLECHA

Urban International Workshop Bcn-Delhi’12

Data i lloc: Juliol i octubre 2012, Barcelona-Delhi.
Equip: SAFP, ETSAB-UPC, Jamia Millia Islamia i Equal Saree.
Participants: 50 estudiants de l’ETSAB-UPC, ETSAV-UPC, ETSAV-UPV i Jamia Millia Islamia. Xerrades: Zaida Muxí, Matilde Gomis, Blanca Gutiérrez, Sara Ortiz, Sandra Bestraten, Josep Maria Montaner, Shivani Bhardwaj, Lora Prabhu, Mohammad Saquib, Nisar Khan. Tallerista: Montse Dumont.
Durada: 3 dies a Barcelona i 10 dies a Delhi.
Suport: CCD-UPC, AGAUR, ETSAB-UPC, Jamia Millia Islamia.

Premi Finalista a “Women Transforming Cities 2013”.
+ Visita el blog i  mira els vídeos 

Un taller per entendre l’arquitectura i l’urbanisme des de la perspectiva de gènere i la cooperació. El taller s’ha desenvolupat en dues fases, una a Barcelona i l’altra a Delhi. En la primera fase, els estudiants de Barcelona han proposat petites intervencions urbanes per a la millora del barri, servint d’una primera aproximació al context. El taller de Delhi s’ha centrat en l’ampliació i millora de dos Gender Resource Center i l’estructuració del tram urbà que els vincula.

Les propostes es basen en processos participatius duts a terme amb les usuàries dels centres i les veïnes del barri i responen a una demanda real assolida a través de l’anàlisi de l’espai urbà i de la situació de la dona a Okhla Village.

FLECHA

Pla Urbà d’Igualtat de Gènere

Data i lloc: 2010-2013. Barcelona-Índia..
Equip: SAFP , TAALJamia Millia Islamia i Equal Saree.
Suport: CCD-UPC.

El Pla Urbà d’Igualtat de Gènere consisteix en una xarxa urbana de ”vies segures” que vincula els punts estratègics dels recorreguts quotidians de les dones amb els equipaments i espais públics existents i amb els proposats (Women Resource Zone, WRZ). El pla defineix quins són els requeriments urbans que ha de complir la xarxa en relació amb la percepció de seguretat i l’organització de l’espai públic.

El Pla Urbà d’Igualtat de Gènere ens ha permès dissenyar estratègies urbanes en dos contextos diferents, una zona urbana (Okhla, Delhi) i una altra rural (Muhar, Shivpuri).

FLECHA

Centre d’agricultura a Abul Fazal

Data i lloc: Octubre 2011. Barri d’Abul Fazal, Okhla, Delhi.
Autora: Dafne Saldaña Blasco.
Participants : SAFP, Jamia Millia Islamia, Grup de dones d’Abul Fazal.
Tribunal: T102 – Zaida Muxí, Anna Ramos, Sandra Bestraten i Patricia Reus.
Suport: CCD-UPC.

+ Informació

L’objectiu principal del projecte és crear un espai d’autoproducció de fruites i verdures per al consum propi i la venda. La zona d’Okhla, on s’ubica el barri d’Abul Fazal, era un territori destinat a l’agricultura fins fa poques dècades. A més, un gran nombre de les persones que l’habiten actualment provenen d’entorns rurals d’altres parts de l’Índia i moltes dones ja coneixen les tasques agrícoles. La distribució de les edificacions al voltant de patis de cultiu permet l’adaptació al clima, a l’hora que té en compte qüestions culturals i en relació a l’autonomia i la seguretat de les dones. Els mecanismes de reutilització de l’aigua tenen la voluntat de crear una consciència col·lectiva sobre la importància de preservar l’aigua, un bé tan escàs a Delhi.

FLECHA

Centre d’atenció familiar a Jasola

Data i lloc: Octubre 2013. Barri de Jasola, Okhla, Delhi.
Autora: Carla Amat Garcia.
Participants : SAFP, Jamia Millia Islamia, Grup de dones d’Okhla.
Tribunal: T102 – Zaida Muxí, Anna Ramos, Sandra Bestraten i Patricia Reus.
Suport: CCD-UPC.

+ Informació

El Centre, situat al barri rural de Jasola a Delhi, dóna resposta a les necessitats socials i educatives de la població de gent gran del barri i dels infants amb trastorns en el seu desenvolupament d’Okhla. Aquests diferents serveis s’articulen al voltant d’un espai principal comunitari que permet que es generin relacions entre les diferents usuàries i usuaris per fomentar la participació, l’ajuda mútua i l’intercanvi.

FLECHA

Mercat i habitatge a Shaheen Bagh

Data i lloc: Octubre 2013. Barri de Shaheen Bagh, Okhla, Delhi.
Autora: Julia Goula Mejón.
Participants : SAFP, Jamia Millia Islamia, Grup de dones d’Okhla.
Tribunal: T102 – Zaida Muxí, Anna Ramos, Sandra Bestraten i Patricia Reus.
Suport: CCD-UPC.
Premi Ex aequo a la categòria AJAC IX Projectes Final de carrera.

+ Informació

La intervenció consisteix en una millora urbana del mercat de verdures i del seu entorn més proper incorporant a les dones en la gestió i l’activitat del mercat. Es proposen nous espais de venda protegits del clima, lavabos públics per dones i per homes, punts d’aigua centrals i nous espais de trobada exteriors.

La zona del mercat és un punt potencial per desenvolupar la zona de recursos de dones de Shaheen Bagh ja que la “plaça” concentra la principal activitat del barri i és l’únic lloc amb forta presència femenina.

El projecte s’estén cap a la parcel·la veïna per oferir els serveis complementaris d’atenció, formació i suport de les dones en planta baixa. I finalment es proposa una comunitat d’habitatges temporals per a les treballadores a les dues plantes superiors. El conjunt reprèn tècniques tradicionals constructives i de protecció en front del clima.

FLECHA

Comunitat ramoforestal a Muhar

Data i lloc: Octubre 2013.  Muhar, Shivpuri.
Autora: Helena Cardona Tamayo.
Participants : SAFP, TAAL i Grup de dones de Shivpuri.
Tribunal: T102 – Zaida Muxí, Anna Ramos, Sandra Bestraten i Patricia Reus.
Suport: CCD-UPC.

+ Informació

El projecte s’emmarca en un context on trobem una desforestació dels boscos, una comunitat tribal que s’ha vist expulsada del seu hàbitat natural i el potencial de treballar amb les seves dones. A partir d’aquesta situació, es proposa un centre de producció de ghee*, seguint amb un sistema econòmic basat en les activitats de subsistència de la societat índia, la ramaderia, conciliat amb l’habitat natural dels Saharia a través d’un pla de reforestació de la zona. La concepció del projecte arquitectònic parteix de l’observació del mode de viure de la tribu per tal de crear un entorn i una tipologia d’espai adequada a les seves necessitats. El projecte té com a finalitat posar en valor les tasques diàries de les dones i preservar l’herència dels Saharia.

*forma semilíquida de mantega, molt important a la cultura culinària i ayurdèvica.

FLECHA

Gender and other small things

Data i lloc: Octubre 2012. Instituto Cervantes de Nova Delhi, Índia.
Equip: Jamia Millia Islamia University, ETSAB-UPC, Zaida Muxí i Josep María Montaner.
Suport: Instituto Cervantes de Nova Delhi, CCD-UPC, AGAUR.
Durada: 1 mes.

+ Escolta la conferència
+ Nota de premsa

L’exposició mostra les propostes elaborades pels grups de treball del taller Urban International Workshop Bcn-Delhi’12 .Els resultats es van assolir a través d’activitats participatives amb grups de dones índies i l’anàlisi crític de l’espai urbà i de la situació de la dona a Okhla.

Com a acte inaugural, els arquitectes Zaida Muxi i Josep Maria Montaner, van impartir una conferència sobre la importància d’aplicar la perspectiva de gènere en els projectes arquitectònics i urbans i com traslladar-la a la realitat índia.

FLECHA

T102 Aprenent de la realitat

Data i lloc: Gener i abril 2014. Delegació COAC Barcelona i Delegació COAC Vic.
Equip:  Carla Amat, Arnau Andrés, Carles Baiges, Helena Cardona, Silvia Costa, Lali Daví, Julieta Duran, Julia Goula, Pol Massoni, Miquel Reina,  Dafne Saldaña, Antoni Valls.
Tribunal: Zaida Muxí, Anna Ramos, Sandra Bestraten i Patricia Reus.
Durada: 1 mes a Barcelona i 1 mes a Vic.
Suport: COAC- Barcelona i COAC-Vic.

+ Informació

Disseny de la mostra de Projectes Finals de Carrera d’alumnes de l’ETSAB del tribunal T102 que defensa una aproximació dels estudiants a la realitat i al seu compromís com a professionals. Alguns dels projectes son resultats d’experiències de cooperació viscudes arreu del món (Índia, Àfrica i  Brasil). 

“Entenem el procés de projecte final de carrera com un diàleg i un aprenentatge mutu”

 

FLECHA