Una comporta a mida

Repensant el barri del Rec d’Igualada

Una comporta a mida és la proposta guanyadora del concurs de projectes pel barri del Rec d’Igualada en la categoria d’Edificació i Mixticitat d’usos. Aquest concurs ha estat implusat per l’Ajuntament d’Igualada juntament amb l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) i amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i té com a objectiu decidir el futur del barri més emblemàtic de la capital de l’Anoia. La nostra proposta té en compte la convivència de diferents usos, com el residencial o l’industrial, així com preservar el patrimoni arquitectònic, paisatgístic i cultural.

Data i lloc: Març-Juny 2017. Barri del Rec, Igualada.
Equip:  Toni Valls, Carmel Gradolí, Mireia Sans, Alfons Recio, Daniel Gonzàlez i Equal Saree.

Proposta guanyadora del concurs Repensant el barri del Rec. Categoria Edificació i mixticitat d’usos.

+ Notícies relacionades

 

Coneix més el projecte

Edificació | Mixticitat d’usos | Gestió  | Cas pràctic

Edificació

Pla especial de patrimoni i Paisatge Urbà

Entenent el Rec com a conjunt més enllà de la singularitat de cadascuna de les edificacions que el configuren, però entenent-lo també com una superposició de xarxes, la nostra proposta busca:

  • Protegir els valors essencials del Rec, més enllà dels seus valors arquitectònics.
  • Donar seguretat jurídica a les edificacions existents.
  • Promoure la conservació del parc edificat amb incentius fiscals.
  • Facilitar la implantació de noves activitats en combinació amb la nova ordenança.

Es proposen diferents categories i nivells de protecció que tenen en compte: alçades i coronament, obertures, materials i textures, carta de colors, fusteries, protecció solar, cobertes, rètols en façana i instal·lacions urbanes.  

FLECHA

Mixticitat d’usos

Ordenança vectorial d’usos i activitats

Proposem una clau mixta única per a tot l’àmbit del Rec que permetrà implantar qualsevol tipus d’activitat a qualsevol punt del barri sempre i quan es compleixi una nova Ordenança Vectorial d’usos i activitats. Aquesta ordenança regula la implantació d’una activitat a partir de 2 factors:

GI -Grau d’incidència que l’exercici d’una activitat té sobre l’entorn.

CE-Capacitat de l’Emplaçament per modificar el GI d’una activitat.

Aquest sistema valorarà aspectes relacionats amb factors ambientals, socials, identitaris i urbans.

FLECHA

Gestió

Sistema erRa

L’aprovació del  Pla Especial de Patrimoni i la nova Ordenança d’Usos i Activitats s’acompanyarà de la creació del sistema erRa, una eina de gestió integral que funciona com una gran base de dades del barri del Rec. Es planteja la creació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que permeti manipular i creuar dades relatives a l’urbanisme i a l’edificació amb els paràmetres que defineixin la possibilitat d’implantació de les activitats.

FLECHA

Cas pràctic

Per a mostrar com s’implantaria aquest sistema, expliquem dos hipotètics casos pràctics amb punts de partida diferents:

Cas 1: Partim d’una persona propietaria. Amb el sistema de gestió erRa, s’obté un llistat d’activitats que es poden desenvolupar a l’emplaçament.

Cas 2: Partim d’una activitat. A través del sistema de gestió erRa, s’obté quin és l’emplaçament i l’edifici òptim que podrien albergar l’activitat plantejada.

FLECHA

Altres projectes

Estudi de millora de l’espai públic a Argentona

Estudi de millora de l’espai públic a Argentona

Estudi de millora de l’espai públic a Argentona Diagnosi i propostes pel barri de Sant Miquel del Cros des d’una perspectiva de gènere i interseccional Aquest estudi té l’objectiu de generar criteris de disseny de l’espai públic i estratègies d’actuació des de la...

Llegir més
Construïm Sant Feliu

Construïm Sant Feliu

Construïm Sant Feliu Pressupostos participatius del Pla de Millora de l’espai urbà L’objectiu principal del procés participatiu "Construïm Sant Feliu. Pressupostos del Pla de Millora de l’espai urbà" és el de definir de forma participativa, entre les diferents parts...

Llegir més
Imaginem la plaça 17 de Setembre

Imaginem la plaça 17 de Setembre

Imaginem la plaça 17 de Setembre Procés participatiu per la remodelació de la plaça 17 de Setembre L’ajuntament del Prat del Llobregat té previst remodelar la plaça 17 de Setembre i el seu entorn amb la participació del veïnat de l’entorn de la plaça, el teixit...

Llegir més