Ja està disponible la nostra guia en francés!

Descarrega  “La cour d’école inclusive, un guide de diagnostic et d’intervention dans une perspective de genre”

La guia  “El pati de l’escola en igualtat. Guia de diagnosi i intervenció amb perspectiva de gènere” va ser publicada l’any 2017 i durant aquest anys i amb l’ajuda de moltes persones s’ha traduït al castellà, anglès i grec. I ara ja està disponible també en francés. 

 

Per a qui encara no conegui la guía, a continuació us fem una breu introducció:

 

Què és?

Aquesta guia proposa una METODOLOGIA de diagnosi i d’intervenció per al redisseny dels patis escolars. A partir d’un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu ens acompanya en la generació d’estratègies i propostes de millora per un pati amb relacions més igualitàries. 

A qui va dirigida?

Aquesta guia va dirigida al professorat, als equips directius dels centres, a les AFAs, a les administracions públiques municipals o supramunicipals i, en definitiva, a totes les comunitats educatives que vulguin incloure la igualtat de gènere com un objectiu clau del seu projecte escolar.

 

Què aconseguim?

Com a resultat del procés d’aplicació de la guia, a més d’un pati igualitari, obtenim un seguit de beneficis que afecten a la comunitat educativa: apoderament de l’alumnat al sentir-se partícip de la transformació del seu pati, millora de les relacions personals entre el professorat i l’alumnat i generació de noves dinàmiques educatives relacionades amb les noves formes d’ús de l’espai.

 

Desitgem que moltes escoles puguin utilitzar aquesta eina i, per això, us animem a compartir-la amb totes aquelles persones a qui penseu que pot interessar. 

 

Descarrega la guia en FR > 
Descarrega la guia en CAT > 
Descarrega la guia en CAST >
Descarrega la guia en EN >  
Descarrega la guia en Grec >