A continuació us expliquem com ha sigut el desenvolupament del procés.

L’objectiu del procés participatiu era debatre i fixar conjuntament el futur d’aquest espai, tenint en compte el grau de protecció patrimonial i de preservació de la memòria, els usos i equipaments que hauria d’acollir i la configuració urbana. 

Durant el procés es van realitzar activitats de diferent caire, tallers temàtics i accions amb col·lectius, per arribar a una gran diversitat de persones i recollir la pluralitat d’opinions existents. 

Com a resultats, es van redactar 23 criteris que recullen les diferents veus del procés i que constitueixen les pautes a seguir per un futur projecte de transformació.  Vam tenir el luxe de poder realitzar el procés en el mateix espai, i formar part de la transformació d’aquest espai.