Aquest curs estem treballant amb la comunitat educativa de Cercs per transformar el pati de l’escola en un espai inclusiu, coeducatiu i molt divertit! 

Vols saber com ha segut el procés?

A l’inici de curs ens vam coordinar els diferents agents del projecte: l’Ajuntament de Cercs, l’escola Sant Salvador i l’equip tècnic d’Equal Saree. Al setembre l’equip d’Equal Saree vam preparar i dinamitzar una sessió teòric-pràctica de reflexió sobre les desigualtats al pati de l’escola i les possibilitats de transformació a través del disseny i l’organització de l’espai. L’objectiu d’aquesta fase és fomentar el debat entre el professorat i posar en comú objectius i expectatives sobre el procés abans d’involucrar a l’alumnat.

Els mesos d’octubre i novembre els hem destinat a fer una anàlisi exhaustiva del pati. En primer lloc, el professorat ha realitzat observacions per entendre quines activitats tenen lloc al pati i quines relacions s’estableixen entre l’alumnat als diferents espais. Després, l’alumnat a fet una exploració del pati, per entendre les seves característiques, les necessitats i les potencialitats. 

Amb tot això hem pogut desenvolupar les estratègies de canvi, perquè volem que la transformació de l’espai doni resposta a les necessitats i desitjos de tota la comunitat. 

I quin aspecte final tindrà el nostre pati? Ho sabrem després de les activitats de cocreació. Comencem al gener!