Equal Saree Barcelona urbanismo arquitectura feminista género patios coeducativos infancia participación la generadora formación

Les dones de Sant Just busquem casa!

Procés participatiu virtual per a un nou espai per al coneixement, la sororitat i l’apoderament feminista

El futur punt de trobada feminista al municipi de Sant Just Desvern, impulsat per l’Ajuntament, té el compromís d’oferir serveis específics per a les dones, però que també esdevingui un espai per al coneixement i la sororitat, l’apoderament femení i l’oferta de recursos per a una vida justa i equitativa, en l’àmbit social, laboral, cultural i de lleure. S’ha convidat a totes les dones a formar part del procés per trobar la millor casa que s’ajusti a les seves inquietuds i necessitats. L’objectiu del procés participatiu és pensar en comú i dissenyar de zero aquest espai per tal que sigui adequat, còmode, útil, dinamitzador i atengui les necessitats de dones amb diferents perfils, edats i moments vitals. 

Ha comptat amb una gran implicació de les dones participants i,  sens dubte, aquest procés suposa l’inici d’una potent xarxa de dones compromeses amb la igualtat i l’apoderament femení.

Data i lloc: Febrer 2020 – En procés, Sant Just Desvern.
Client: Ajuntament de Sant Just Desvern.

 

 

El procés participatiu

El procés s’ha realitzat virtualment a través d’una plataforma de participació ciutadana. 

Aquest procés s’ha dividit en quatre fases: treball intern, informació, debat i retorn. La primera s’ha dedicat a la cerca d’informació rellevant i necessària per definir el procés. S’han fet reunions amb l’equip tècnic municipal i s’ha realitzat el disseny del procés. La segona s’ha donat a conèixer a la ciutadania l’inici del procés de participació mitjançant accions de comunicació i difusió, una sessió de presentació amb el grup impulsor i la creació de la plataforma online. La tercera ha comptat amb la participació de les dones per obtenir propostes col·lectives sobre el programa, la ubicació i les característiques del futur espai, s’ha realitzat una enquesta i dos tallers online. Per últim, s’han dut a terme les conclusions del procés i s’han compartit els resultats amb les dones participants amb l’elaboració de l’informe de resultats i la seva publicació a la plataforma online. 

La metodologia que s’ha seguit durant les sessions de treball ha estat l’organització de grups petits de treball per facilitat la participació, el debat i la posada en comú entre totes les participants; s’ha fomentat la participació diversa i s’ha utilitzat un llenguatge comprensible evitant tecnicismes i una comunicació no sexista.

 

FLECHA

Definim els usos i el programa

Participants: 64 dones a través de l’enquesta online i 24 dones participant a les sessions de treball.

A partir de referències d’espais similars en altres indrets: Ca la Dona a Barcelona, La CIBA a Santa Coloma de Gramenet i Sorginenea a Vitòria, s’ha obert el debat sobre els usos i el programa que hauria d’acollir el futur espai identificant aquells serveis necessaris per a les dones i s’han organitzat en les diferents esferes de la vida quotidiana: la personal, la reproductiva, la comunitària i la productiva. Els serveis que s’han considerat imprescindibles estan relacionats principalment amb l’esfera personal de la nostra vida. Han estat: l’atenció a la dona psicològica i assessorament legal, l’apoderament de la dona en un sentit de creixement personal, formacions en diferents àmbits com les TIC i la creació d’una xarxa de suport feminista per establir vincles entres les dones i associacions.

FLECHA

Debatim sobre la gestió

Participants: 64 dones a través de l’enquesta online i 24 dones participant a les sessions de treball.

S’ha generat un debat sobre les diferents alternatives de gestió del futur espai. S’han plantejat unes preguntes de partida per enfocar i ajudar a iniciar el debat. Cada grup de treball ha recollit les seves propostes i idees en l’aplicació virtual. S’opta per una gestió mixta entre l’Ajuntament i les veïnes i entitats de dones del municipi. Aquesta cogestió es faria a través d’una assemblea, consell o comissió de la casa de la dona que es crearia específicament. Un dels grans debats que ha quedat obert ha estat el de si ha ser un espai d’ús mixt o d’ús exclusiu per a dones. Totes les participants han arribat al consens del fet que sigui un espai exclusiu i de referència per a les dones, però es valora la possibilitat que, puntualment, hi hagi serveis i activitats destinades a un públic mixt com els espais de cocriança, formació en coeducació i noves masculinitats i activitats de conciliació familiar.

 

FLECHA

Valorem la ubicació

Participants: 64 dones a través de l’enquesta online i 24 dones participant a les sessions de treball.

S’han proposat diferents espais on podria ubicar-se la futura casa de les dones, tenint com a referència els espais recollits en l’enquesta de participació o proposant noves ubicacions. S’han identificat les problemàtiques i aspectes positius d’aquests a partir del nostre dia a dia. Així com les necessitats i desitjos buscant el màxim consens en els espais que haurà d’acollir la futura casa. El debat s’ha realitzat tenint en compte aspectes com la proximitat, l’entorn, les característiques de l’edifici i el programa.

 

FLECHA

Altres projectes

Repensem el pati de l’escola Serra Marina

Repensem el pati de l’escola Serra Marina

Repensem el pati de l’escola Serra Marina Procés col·laboratiu per repensar l’ús del pati En el marc del projecte Empatitzem, aquest projecte té l'objectiu de repensar el pati de l'escola a partir d'un procés col·lectiu i de reflexió amb l'alumnat i el professorat...

Llegir més
La Generadora

La Generadora

La Generadora  L’espai d’innovació, formació i intercanvi d’Equal Saree El projecte La Generadora és fruit de 10 anys fent arquitectura i urbanisme amb una visió innovadora, dissenyant espais inclusius a través de la cocreació i desenvolupant metodologies...

Llegir més