Dins el marc del projecte Empatitzem. Repensem l’ús dels patis escolars, ha tingut lloc la tercera trobada amb membres de la Comissions de Seguiment de les escoles que formen part del projecte. Amb aquesta trobada, es dóna per finalitzada la fase Entenem el pati, un cop ja resumits els resultats de l’anàlisi i definides les estratègies d’intervenció. En aquesta tercera sessió hem pogut compartir els punts en comú de les propostes per les diferents escoles i hem començat a cercar referències de transformació.

 

Les estratègies han estat definides a partir de les activitats “de la diagnosi a la intervenció” i han consistit en:

MAPA COL·LECTIU AMB L’ALUMNAT

En aquest activitat, hem posat en comú les problemàtiques detectades a totes les aules i hem detectat els temes prioritaris a resoldre.

 

REDACCIÓ D’ESTRATÈGIES AMB LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Seguint els criteris de la guia El pati de l’escola en igualtat”, els resultats de les activitats amb l’alumnat i amb el nostre suport, les Comissions de Seguiment han definit les estratègies de millora pel seu centre. En la propera etapa treballarem propostes concretes de disseny per donar resposta als objectius definits a les diferents estratègies.

Entrem en la recta final del projecte! No us perdeu les pròximes notícies!