En el marc de MOREcongress, Equal Saree ha desenvolupat el taller “Nosaltres i l’espai_Figline”, una anàlisi dels nostres espais quotidinas des d’una mirada de gènere interseccional. L’objectiu d’aquest taller és la presa de consciència individual i col·lectiva de les desigualtats de gènere i el seu impacte en les percepcions i usos dels espais urbans. El taller es va articular en dos blocs, una primera part de presa de consciència basada en la reflexió individual i col·lectiva i una segona part d’anàlisi crític a través d’un recorregut urbà.

A continuació podeu veure les fotos del taller!

 

+ Coneix més sobre MOREcongress.