Fem dissabte a la Plaça d’en Baró!

Una plaça feminista dissenyada amb la canalla

 

Aquest projecte té per objecte repensar la Plaça d’en Baró per integrar noves activitats per a infants de 6 a 12 anys. “Fem dissabte a la Plaça d’en Baró” es basa en la reflexió col·lectiva sobre els usos i sobre els criteris de disseny del futur espai amb l’objectiu de facilitar la convivència de persones diverses. 

El procés s’ha centrat en la participació de la canalla encara que també s’han incorporat les visions d’altres usuàries de la plaça, com les persones cuidadores i la gent gran. Aquest consta de tres fases: participació oberta a la plaça, generació de propostes amb l’alumnat de l’Escola Torre Balldovina i elaboració del projecte de la nova plaça.

El disseny resultant és una plaça permeable i oberta al barri, amb diversitat d’espais i d’usos per cobrir les necessitats de les diferents persones usuàries, espais confortables i elements que expliquin el procés de disseny col·laboratiu de la Plaça d’en Baró amb les nenes i nens del barri.

Data i lloc:  Novembre 2016 – Maig 2018, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Tallers a la plaça

Data i lloc: 19 i 26 de novembre, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: 52 persones. 13 dones, 7 homes, 12 nenes i 20 nens.  
Durada: 3 hores per sessió.

Durant el mes de novembre han tingut lloc les dues sessions participatives a la plaça en les que ha primat la cooperació i la intergeneracionalitat durant la presa de decisions.

Les activitats de la primera sessió han tingut per objecte reconèixer els usos actuals de la plaça i detectar els punts forts i els punts febles, conèixer i reconèixer les necessitats i desitjos de les criatures i els requeriments de les persones cuidadores i, finalment, proposar nous usos per al plaça.

A la segona sessió s’ha reflexionat col·lectivament sobre la ubicació dels usos i activitats proposats a la sessió anterior en funció de les seves característiques i compatibilitats. Es delimiten els següents àmbits d’activitat: descans i activitats tranquil·les, activitats motrius de baixa intensitat i joc simbòlic, activitats motrius d’alta intensitat i espai d’expressió artística.

FLECHA

Tallers a l’escola

Data i lloc: Maig 2017, Escola Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: Alumnat de 5è de primària de l’escola Torre Balldovina.
Durada: 3 sessions de taller per classe de 1,5 hores i una sessió conjunta de cloenda.

Aquest cop l’alumnat de 5è de l’Escola Torre Balldovina ha fet de joves urbanistes pensant nous dissenys de manera col·lectiva per millorar la plaça. L’activitat s’ha dividit en 3 sessions. La primera sessió ha tingut per objecte reflexionar sobre l’espai urbà “Plaça” i sobre tot allò que s’hi pot generar. Durant la segona i tercera sessió cada grup de treball ha desenvolupat una proposta escollint els paviments, textures i colors, mobiliari urbà, jocs, elements decoratius i vegetació adequats per poder dur a terme una gran varietat d’activitats. Per últim l’alumnat ha compartit el procés de disseny i les propostes amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

FLECHA

El projecte de la Plaça

Data i lloc: Maig 2018, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics. Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria. Anna Mallén Vivó. Arquitecta paisatgista. Carlos Rocha. Arquitecte renderista.

El projecte de remodelació de la Plaça d’en Baró es basa en els resultats de les activitats participatives fetes amb la canalla del barri a la plaça i a l’escola i té tres objectius principals:

· Permeabilitat. El projecte té la voluntat de fer una plaça permeable i oberta al barri. S’ubiquen les noves zones de descans i de vegetació en les parts centrals per alliberar l’espai perimetral i permetre la connexió entre els carrers del voltant i la plaça. Amb aquesta decisió es dona suport a mobilitat a peu, s’augmenta el nombre de recorreguts possible i es permeten noves visuals llargues i en totes direccions incrementant la percepció de seguretat del veïnat.

· Diversitat. Es proposen espais amb característiques i elements diversos per donar resposta a les necessitats de persones usuàries diverses (zones de descans, espais de joc simbòlic, elements de joc tranquils, espai de joc actiu multiesport, zona de trobada comunitària, etc). S’han organitzat els diferents espais de la plaça per fomentar la convivència de tota la diversitat de persones usuàries.

· Confort. El projecte inclou noves plantacions d’arbrat i de vegetació arbustiva per generar confort físic però també psicològic gràcies a les floracions de les espècies escollides. La font de beure es troba en un punt central per donar servei als diferents espais i persones usuàries de manera equitativa.

· Representativitat. S’aprofita l’existència de la mitgera per incorporar en el projecte una intervenció artística, un mural  que representa la participació de les nenes i nens en el disseny de la plaça. També es preveu una explicació de les diferents zones de la plaça a l’actual caseta i futura ludoteca.

FLECHA

Altres projectes

Repensem la plaça dels Porxos

Repensem la plaça dels Porxos Procés participatiu per a la millora de la plaça dels Porxos La Plaça dels Porxos és un espai de referència al barri de Sant Martí de Provençals tant per l’ús quotidià de trobada veïnal com per la lluita històrica de 1982 per la...

read more

Empatitzem

Empatitzem Repensem l'ús dels patis escolars Partint de la importància del pati de l’escola com a espai d’aprenentatge, de joc i de convivència, el projecte “Empatitzem. Repensem l’ús dels patis escolars” busca generar propostes de reorganització que treballin sobre...

read more

Amb3cares

Amb3cares 32 habitatges públics a Can Llong La nostra proposta per a aquest concurs d’habitatge públic tracta d’aplicar la mirada feminista a totes les escales del projecte per garantir un ús més democràtic dels espais íntims i comunitaris. El tipus d’agregació...

read more