Co-disseny d’un skatepark i un rocòdrom

Projecte col·laboratiu d’un espai lúdic a Mira-sol 

La voluntat del projecte sorgeix del propi veïnat del barri de Mira-sol que reclama nous usos lúdics i esportius al parc Miquel Martí i Pol, centre neuràlgic de la vida del barri. Per al codiseny d’aquests nous espais i amb l’objectiu de recollir les experiències i necessitats de les futures usuàries s’han realitzat 3 sessions participatives amb diferents perfils de persones (associacions de veïns, infants i famílies i patinadors habituals del municipi) que s’han treballat intergeneracionalment. 

Els nous espais proposats són l’ampliació d’una zona de patinatge existent per a patins, patinets i bicicletes i la creació d’un nou rocòdrom d’escalada. Per a la definició del projecte urbà s’han generat uns criteris de disseny que integren els resultats de la participació i una mirada de gènere i interseccional. L’objectiu del projecte és augmentar la vitalitat i millorar  la convivència del parc, facilitar la trobada i les tasques de cura alhora que es garanteix l’autonomia i la percepció de seguretat. FInalment, el projecte aporta una nova identitat al parc, amb noves tonalitats colorides alhora que es mantenen les característiques d’un entorn natural.

Data i lloc: Mira-sol, Sant Cugat del Vallès.
Client: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Col·laboradors: 
Ardèvol Consultors Associats, SLP. Arquitectes tècnics i Vulcano Skateparks, S.L.

El procés participatiu

Data i lloc: 16 de setembre  i 21 d’octubre, Mira-Sol.
Participants: 16 veïnes i veïns del barri 
Durada: 2 hores per sessió.

El procés s’ha realitzat de manera hibrida (presencial a la plaça i online) i ha comptat amb la participació del veïnat i les usuàries de la plaça.  L’objectiu ha estat identificar les necessitats del veïnat i validar conjuntament la proposta de transformació a través de tres sessions:

1. Definim els usos i les qualitats. Diagnosi de l’espai actual, debat sobre les necessitats de les usuàries en relació als usos previstos i definició de les característiques del futur espai

2. Valorem la proposta. Presentació de la proposta de disseny i recollida de les aportacions i propostes de millora per part del veïnat. 

3. Coneixem la proposta final. Presentació al veïnat de la proposta final de disseny.

FLECHA

Criteris de disseny

Per dur a terme el projecte s’han generat uns criteris propis de disseny de la plaça tenint en compte els criteris extrets del procés participatiu realitzat i els criteris de disseny amb perspectiva de gènere.

Els criteris han estat augmentar la vitalitat i millorar la convivència per conservar el caràcter obert dels jardins i mantenir la multiplicitat d’accessos i de recorreguts existents, no generar obstacles amb la implantació dels nous elements i potenciar usos intergeneracionals generant nous espais de joc de diferents nivells. Millorar el confort i visibilitzar les tasques de cura condicionant una zona confortable al voltant del conjunt plataforma-jardinera de trobada i descans per a les persones usuàries i acompanyants. Garantir la percepció de seguretat evitant racons foscos i espais sense visibilitat, tenint en compte la il·luminació existent i preveient el tractament de la vegetació. Per últim, generar una nova identitat per reconeixer les necessitats i desitjos del veïnat i donar a l’espai un caràcter lúdic i jugable mantenint les característiques d’un entorn natural.

FLECHA

L’ampliació d’skatepark

PEM: 36.565,40 €
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats, SLP. Arquitectes tècnics i Vulcano Skateparks, S.L.

L’ampliació i transformació de l’skatepark s’ha pensat per fer una zona més lúdica i inclusiva a la diversitat de persones usuàries i activitats esportives i incorporar diferents nivells de patinatge. S’ha prioritzat una intervenció petita i de qualitat, mantenint el caràcter de skateplaça i garantint la pràctica adequada de patinatge.


L’skatepark es diversifica incorporant nous elements de patinatge i una intervenció cromàtica al paviment i altres elements, com a les jardineres o els bancs, que mostren de manera intuïtiva els diferents circuits i nivells de patinatge. També incorpora zones diferenciades de trobada i descans per facilitar les tasques de cura i acompanyament. 

FLECHA

El nou rocòdrom

PEM: 33.603,28 €
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats, SLP. Arquitectes tècnics i Vulcano Skateparks, S.L.

El nou rocòdrom s’ha dissenyat per fer un nou punt d’escalada per a un nivell intermig-avançant de caràcter natural i lúdic. La intervenció aprofita l’espai i els elements urbans existents per tal d’optimitzar l’actuació i incorpora unes tonalitats de colors vius i alegres en sintonia amb l’entorn de tonalitats naturals. També s’ha dotat l’espai de caràcter educatiu incorporant l’element Boulder amb forma d’arc i diversos recorreguts per oferir nous reptes, aprenentatges i generar interès a les persones escaladores.


La nova zona d’escalada s’ubica estratègicament en un espai recollit i alhora visible des de diferents espais del parc, per fomentar l’ús segur i autònom i faciliti les tasques de cures.

FLECHA