Noisy Demain 

Elaboració participativa del document estratègic de desenvolupament urbà a Noisy-le-Sec

La ciutat de Noisy-le-Sec ha conegut, des de finals de la dècada 2000-2010, un creixement urbanístic. L’arribada de noves estacions i línies de transport públic ha reforçat, i continua reforçant, aquesta atracció per la ciutat. No obstant això, aquesta dinàmica no sempre s’ha anticipat i supervisat. Per tant, ha provocat una intensificació urbana que dificulta els recorreguts residencials i l’entorn de la vida quotidiana. L’equip municipal desitjava aclarir les ambicions de transformacions urbanes i aplicar una estratègia de desenvolupament urbà amb l’objectiu de preservar l’entorn de vida de les veïnes.

En col·laboració amb CITY Linked, Grecam i Alto Step, hem dinamitzat el procés participatiu. Al llarg de tot el procés, s’ha prioritzat la recopilació de punts de vista diversos a través de la combinació dels mètodes de participació i el desplegament d’un enfocament específic de participació per a la infància i les joves.

Data i lloc: març 2022 – juny 2023, Noisy-le-Sec, France
Client: Municipi de Noisy-le-Sec.
Col·laboradores: City Linked, Grecam, Alto Step, Universitat París 1.
Participants: 237 veïnes del municipi i més de 150 infants/joves.

El procés participatiu

Data i lloc: juny de 2022 a febrer de 2023, Noisy-le-Sec.                                            Participants: 237 habitants del municipi i més de 150 infants/joves

El procés participatiu es va dividir en 3 etapes: 

· Una primera etapa per realitzar la diagnosi, a través de l’organització de marxes exploratòries en cada barri per obtenir una mirada i un enfocament territorialitzat.
· Una segona etapa per enfocar les recomanacions estratègiques, a través de tallers temàtics. 
· Finalment, una tercera etapa per fer les conclusions de la participació i l’estudi.

Al mateix temps, s’ha iniciat un procés participatiu específic dirigit a infants i joves amb el suport d’escoles i centres d’atenció a la infància i la joventut per a la dinamització i d’un grup d’estudiants de París 1 per a l’anàlisi.

El procés participatiu s’ha articulat al voltant de 4 temàtiques elaborades a partir dels objectius del procés i d’una perspectiva de gènere:
· Xarxa de vida quotidiana: xarxa composta de diferents equipaments, serveis, comerços, i espais públics connectats a les zones d’habitatges i de treball.
· Autonomia: possibilitat de viure i accedir als espais amb plena llibertat (espais percebuts com a segurs i accessibilitat física i simbòlica).
· Qualitat i recorregut de l’habitatge: habitatges i entorns residencials que responen a les necessitats quotidianes de totes les persones, habitatges i estils de vida en termes de grandària, confort i serveis.
· Identitat, paisatge i patrimoni: espais simbòlics i identitaris que contribueixen a millorar la qualitat de vida, l’estima de les habitants per elles mateixes i pel seu barri, i el vincle entre les habitants.

FLECHA

Les marxes als barris i enquestes al carrer

Data i lloc: setembre de 2022, Noisy-le-Sec.
Participants: 53 persones
Durada: 7 sessions d’aproximadament 2 hores i 2 sessions d’enquestes.

Per una banda, s’han organitzat diverses marxes exploratòries a cada barri del municipi. Cada marxa s’ha organitzat en 4 parades temàtiques, on es convidava les participants a compartir les seves experiències a través del relat fictici d’una veïna que volia mudar-se a Noisy.

Per altra banda, s’han realitzat dues sessions per fer enquestes al carrer per recollir diversos punts de vista.

FLECHA

Els tallers temàtics 

Date i lloc: octubre a desembre de 2022, Noisy-le-Sec.
Participants: 136 persones
Durada: 5 tallers temàtics a l’interior i 2 tallers temàtics a l’exterior de 2h

Els tallers temàtics a l’interior i a l’exterior han tingut com a objectiu realitzar recomanacions sobre les 4 temàtiques identificades. A partir del treball amb les habitants de Noisy, s’han desenvolupat 6 camps d’acció i 24 estratègies, que inclouen criteris d’accessibilitat, d’inclusió, de sostenibilitat, d’identitat, d’autonomia, de seguretat, de proximitat i de construcció de qualitat.

Aquesta etapa ha acabat amb una sessió de presentació de les conclusions al mercat. Les participants han parlat sobre les estratègies proposades i les han prioritzat. Aquest treball ha permès prioritzar set estratègies, seleccionades en funció del seu grau de prioritat i de consens.

FLECHA

La mobilització de la infància i joves

Date i lloc: octubre de 2022 – març de 2023, Noisy-le-Sec.
Participants: més de 150 infants/joves 

S’ha realitzat a partir d’un kit de participació autogestionada, concebut com un manual d’activitats a realitzar autònomament amb la infància i les joves. En reprendre les quatre temàtiques de treball, els tallers recollir les experiències urbanes dels nens i dels joves i identificar les seves necessitats i els seus desitjos en matèria d’habitatge.

En aquest marc, s’estableix una associació amb la Universitat París 1 per a l’anàlisi de les dades i l’acompanyament a la realització dels tallers amb els públics joves (escola i institut). També s’han encarregat de dinamitzar tallers de profundització amb el professorat per completar els resultats dels tallers. Aquest últim se centra en els temes de l’habitatge i de la relació amb la natura de la infància. Les criatures interpreten el paper d’arquitectes i urbanistes que reflexionen en el disseny d’habitatges construïts a Noisy en el futur.

FLECHA