GenerA

Mirem els espais de Santa Margarida i Els Monjos amb perspectiva de gènere

L’objectiu principal de l’estudi urbà és definir les estratègies d’actuació i els criteris de disseny per a la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional a l’espai públic de Santa Margarida i els Monjos. S’ha realitzat una diagnosi participativa amb la combinació de diferents tècniques que permeten integrar les experiències quotidianes de les persones que habiten el municipi per tal de complementar la diagnosi tècnica. S’ha plantejat un procés híbrid que combina accions presencials i virtuals per  garantir una participació plural. Com a resultat, s’han generat 4 línies d’actuació que agrupen diferents accions per assolir un municipi que fomenti una xarxa de mobilitat sostenible; generi entorns entorns pacificats, inclusius i diversos per a la infància; adeqiï els carrers principals de la xarxa quotidiana a les necessitats de mobilitat i de cures; i millori els espais lliures incorporant nous usos i garantint l’accessibilitat, la seguretat i la percepció de seguretat

Data i lloc: Juny 2021 – Gener 2022. Santa Margarida i Els Monjos
Client: Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos.

Àmbit d’estudi i metodologia

El municipi de Santa Margarida i Els Monjos està format per diversos nuclis i es troba a 5 km de Vilafranca del Penedès en un entorn natural agrícola. L’àmbit d’estudi s’ha centrat en el nucli dels Monjos, el nucli de La Ràpita, els entorns industrials dels nuclis i les infraestructures principals existents com l’antiga carretera N-340 o els carrers de camí a l’estació de tren i l’avinguda de Cal Rubió.

Per abordar l’estudi s’ha dividit el territori en diferents sectors en funció de les característiques físiques i socials. També s’ha incorporat a l’estudi la zona al voltant del riu Foix i les zones en contacte amb els dos polígons industrials.

L’estudi s’ha organitzat en 2 fases: diagnosi i estrategies d’actuació.

FLECHA

Diagnosi tècnica i participada

S’ha realitzat una diagnosi tècnica i una diagnosi participada, on han participat veïns i veïnes dels nuclis dels Monjos i La Ràpita. A partir de les conclusions de la diagnosi s’han generat 10 objectius per millorar l’espai públic de Santa Margarida i Els Monjos des d’una perspectiva de gènere.

DIAGNOSI TÈCNICA

  • Entrevistes a persones clau de l’equip municipal per conèixer la situació de partida del municipi i aquelles problemàtiques i potencialitats ja detectades.
  • Visites tècniques als nuclis urbans en diferents moments per observar i analitzar les infraestructures dels nuclis urbans i el seu ús i poder avaluar-lo des d’una perspectiva de gènere i interseccional.

DIAGNOSI PARTICIPADA
La diagnosi participada ha comptat amb la participació de 226 veïns i veïnes i s’han realitzat les següents accions:

  • Recorreguts urbans amb veïnes per identificar els aspectes urbans que impacten en el desenvolupament de la vida quotidiana.
  • Enquesta ciutadana online oberta per poder complementar amb dades quantitatives la informació qualitativa extreta als recorreguts urbans.

FLECHA

Estratègies d’actuació

Durant aquesta fase s’ha treballat a partir dels resultats de la diagnosi tècnica i participada i dels de la sessió de priorització de propostes amb el grup de veïnes. Aquesta fase s’ha dividit en tres moments:

  • Elaboració de propostes tècniques que responen als 10 objectius dels resultats obtinguts de la diagnosi. 
  • Validació i priorització estratègies. S’ha realitzat una sessió de priorització d’estratègies de millora urbana amb les veïnes per identificar quines de les estratègies són les més necessàries per implementar al municipi.
  • Elaboració de les línies d’actuació. S’han elaborat 4 línies d’actuació i 28 sublínies que inclouen criteris de democratització de les cures, d’accessibilitat, d’inclusivitat, de sostenibilitat, d’identitat i memòria, d’autonomia i seguretat.

FLECHA