Equal Saree Barcelona urbanismo arquitectura feminista género metodología marcha exploratoria

Estudi de millora de l’espai públic a Argentona

Diagnosi i propostes pel barri de Sant Miquel del Cros des d’una perspectiva de gènere i interseccional

Aquest estudi té l’objectiu de generar criteris de disseny de l’espai públic i estratègies d’actuació des de la perspectiva de gènere i interseccional que serviran de base per a les futures intervencions al barri. Amb la voluntat final de facilitar la vida quotidiana, la cohesió i la integració social i crear un paisatge urbà que afavoreix la sensació de pertinença, la percepció de seguretat i de confort a totes les persones habitants, treballadores i visitants del barri del Cros.

Els estudis d’espai públic amb perspectiva de gènere e interseccional donen valor a aspectes que no s’han tingut tan en compte en l’urbanisme tradicional i, en canvi, tenen un paper fonamental en la vida quotidiana. A més a més, el barri de Sant Miquel del Cros presenta una sèrie de característiques singulars pròpies del barri i les seves dinàmiques.

Data i lloc: Desembre 2020-Juliol 2021. Argentona
Client: Ajuntament d’Argentona 

 

Coneix més el projecte

Metodologia | Propostes

Metodologia

La metodologia ha consistit en la realització d’observacions tècniques, entrevistes i taules de treball transversal amb l’equip municipal. Per tal d’entendre l’ús dels espais públics del barri han tingut en compte condicionants arquitectònics i socials, classificats en els següents paràmetres d’estudi:

⤫ CONNECTIVITAT: Fa referència a la mobilitat i la forma en que es relaciona el barri amb el seu entorn i amb els nuclis urbans del voltant i com s’arriba a ells. 

↔ PERMEABILITAT: Éel grau de connexió física i visual entre espais. 

□ USOS: Fa referència a la vitalitat dels espais, als usos concrets que hi tenen lloc i si es fan d’una manera simultània i continua. També fa referencia al perfil de persones que utilitzen els espais i si es tracta de perfils diversos i representants de la diversitat existent. 

◯ CONFORT: Fa referència a la qualitat dels espais i la manera que es facilita l’ocupació i el gaudir dels mateixos.

△ AUTONOMIA: Fa referència a les qualitats dels espais que fan que aquests es percebin com a segurs, i s’aconsegueix quan l’accessibilitat esta garantida per a totes les persones independentment de les particularitats físiques o identitàries. 

⭙ REPRESENTATIVITAT: Té a veure amb el reconeixement i la visibilitat real i simbòlica de la comunitat integrada per tota la diversitat de persones i en especial dels col·lectius tradicionalment invisibilitzats.

 

FLECHA

Propostes

Tenint en compte els paràmetres anteriors, i donant resposta a les necessitats detectades durant la diagnosi, s’han fet propostes concretes d’actuació per millorar la qualitat dels espais públics del barri. Les propostes van encarades a millorar les connexions del barri amb el seu entorn (prioritzant el transport públic i la mobilitat activa), a consolidar la xarxa d’espais públics, a promoure un Pla d’usos i d’activitats pels locals del barri, a garantir els serveis bàsics, a reduir l’efecte illa de calor i a augmentar els espais verds, a millorar la percepció que el veïnat té del barri i a potenciar una identitat compartida posant en valor el patrimoni urbà, cultural i social del barri.  

FLECHA

Altres projectes

Codisseny del parc de Sandino

Codisseny del parc de Sandino

Codisseny del parc de Sandino Procés de cocreació amb infants al parc de Sandino L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’ha proposat repensar parcialment el parc de Sandino amb la participació activa dels nens i nenes del Consell dels Infants. Aquest procés és una...

Llegir més
Repensem la plaça dels Porxos

Repensem la plaça dels Porxos

Repensem la plaça dels Porxos Procés participatiu per a la millora de la plaça dels Porxos La Plaça dels Porxos és un espai de referència al barri de Sant Martí de Provençals tant per l’ús quotidià de trobada veïnal com per la lluita històrica de 1982 per la...

Llegir més