Política de privacitat

Qui és la responsable del tractament de les teves dades?

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens el dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE estem tractant, o no, les teves dades de caràcter personal que t’afectin.
Si estàs interessat o interessada, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment tens dret a la portabilitat de les teves dades.
En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podràs exercitar materialment els teus drets de la següent forma: dirigint-te a la persona responsable del tractament.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la teva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la teva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals la persona titular de les dades estigui interessada.
En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
Durant quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: Atendre la teva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la teva sol·licitud
 • Interès legítim de la persona responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes segons les sol·licituds prèvies mantingudes amb la persona responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

3. Tractament de les dades personals de pressupostos enviats electrònicament

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal del pressupost de les assegurances sol·licitades, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
No prendrem decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o en el seu cas per al tractament de dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació del soci o sòcia amb l’associació.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials i/o el butlletí.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir a les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats asseguradores i reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

4. Tractament de les dades personals Curriculum Vitae (selecció de personal)

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Cinc anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.
Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

5. Tractament de les dades personals de les persones assegurades

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de les assegurances contractades o de la relació de persona sòcia amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats; en el seu cas, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de soci o sòcia amb l’associació.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6. Tractament de les dades personals de les persones usuàries registrades i àrea client.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o butlletins. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Durant quant de temps conservarem les teves dades?
Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web i en el seu cas, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de soci/a amb la cooperativa.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis i/o butlletí.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • En el seu cas, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.