Serveis

FORMACIÓ- Activitats educatives amb infància, joves i persones adultes

Què fem

Promoure la reflexió crítica sobre els usos, la configuració, la gestió i les percepcions dels espais que habitem és el primer pas cap a uns pobles i unes ciutats més igualitàries i més sostenibles. A través de les formacions estimulem la presa de consciència, treballem per la reformulació teòrica i conceptual i donem eines pràctiques i metodològiques per implementar canvis a nivell personal, professional i polític.

  • Pedagogia urbana per a infants i joves
  • Formacions per a professorat: l’espai com a agent coeducador
  • Formacions per a personal tècnic i especialitzat
  • La Generadora: Estratègies i eines per a unes espacialitats feministes 

Pedagogia urbana per a infants i joves

 

A través de l’experimentació, la creativitat i el treball col·lectiu, joves i infants aprenen a mirar el seus entorns quotidians amb ulls crítics i adquireixen eines per poder contribuir activament a la seva millora.

Formacions per a professorat: l’espai com a agent coeducador

 

Incorporar la dimensió espacial en la coeducació ens habilita per prendre consciència de com s’articulen les desigualtats socials en aquest àmbit i poder actuar per evitar-les i prevenir-les. A partir dels principis de les pedagogies crítiques i feministes, donem eines per la transformació social a través de l’anàlisi de l’entorn i per trobar solucions a partir de l’acció comunitària. 

Formacions per a personal tècnic i especialitzat

 

Oferim formacions teòric-pràctiques per incorporar metodologies feministes i tècniques participatives en l’anàlisi espacial i urbana així com per aplicar criteris de justícia de gènere en la formulació i la implementació d’accions de canvi.

La Generadora: Estratègies i eines per a unes espacialitats feministes [Curs online]

 

Un curs per posar-se les ulleres violeta per mirar les ciutats i els espais que les conformen, adquirir eines pràctiques per aplicar als projectes, aprendre metodologies participatives i dinàmiques col·lectives i crear una petita gran xarxa internacional per intercanviar experiències i coneixements.