Repensem la plaça dels Porxos

Procés participatiu per a la millora de la plaça dels Porxos

La Plaça dels Porxos és un espai de referència al barri de Sant Martí de Provençals tant per l’ús quotidià de trobada veïnal com per la lluita històrica de 1982 per la conservació de la plaça. Es tracta d’una plaça que a l’actualitat és un espai de trobada de múltiples usos veïnals (gent gran, adulta, joves i infants) i compta amb comerços, supermercats, terrasses de bars, parc infantil, bancs i zona enjardinada. L’objectiu del procés participatiu és el d’aconseguir de forma participativa entre les diferents parts interessades una proposta consensuada de millora urbana de la plaça. S’ha plantejat una metodologia oberta i inclusiva que posi en diàleg i generi empaties entre les diferents parts del veïnat resident i usuari de la plaça. Com a resultat, s’ha obtingut una proposta d’organització dels usos de la plaça i un total de 25 propostes que recullen les diferents veus d’un veïnat plural.

Data i lloc:  Febrer-Març 2019. Barcelona.
Client: Ajuntament de Barcelona

Coneix més el projecte

Debat de diagnosi | Jornada de propostes

Debat de diagnosi

Data i lloc: Febrer 2019. Barri de Sant Martí de Provençals, Barcelona.
Participants: Entitats veïnals -Coordinadora Vern, AVV Sant Martí, Eix Comercial Sant Martí i Comunitat pàrquing-, veïnat del barri, alumnat de l’escola Els Porxos, AFAS d’escoles -Els Porxos, Catalònia, Poblenou i La Caixa- i alumnat de l’institut Joan d’Àustria.
Durada: 5 sessions de 2 hores.

Aquesta fase ha comptat amb 5 sessions de treball amb els principals col·lectius usuaris de la plaça amb l’objectiu de desenvolupar una diagnosi compartida dels reptes de convivència i necessitats d’ús. En concret, els objectius són identificar les problemàtiques i aspectes positius de la plaça i de l’entorn, així com les necessitats i desitjos buscant el màxim consens en els usos que haurà d’acollir la futura plaça i partint de la premissa de promoure un espai de convivència que contempli la diversitat d’usos en clau de gènere i edat.

FLECHA

Jornada de propostes

Data i lloc: 16 de març 2019. Plaça dels Porxos, Barcelona.
Participants: Veïnat de la plaça.
Durada: 3 hores.

La jornada s’ha desenvolupat a la mateixa plaça i s’ha centrat, en un primer moment, en compartir i validar els resultats de la diagnosi realitzada a partir de les sessions de treball anteriors. A partir d’aquí, s’han desenvolupant les dinàmiques de treball per reflexionar sobre els usos, les característiques i els elements que ha de tenir la plaça per poder realitzar les activitats acordades i per generar espais amables que donin servei als diferents col·lectius que utilitzen habitualment la plaça. Els debats s’han estructurat en diferents temes (mobiliari, vegetació, elements de joc i convivència d’activitats) facilitant-ne la detecció dels aspectes que agraden o no de cada un d’ells. Els resultats finals s’han fet arribar a l’equip tècnic redactor del futur projecte de la plaça.

FLECHA

Altres projectes

Amb3cares

Amb3cares

Amb3cares 32 habitatges públics a Can Llong La nostra proposta per a aquest concurs d’habitatge públic tracta d’aplicar la mirada feminista a totes les escales del projecte per garantir un ús més democràtic dels espais íntims i comunitaris. El tipus d’agregació...

read more
Salzelúdic

Salzelúdic

Salzelúdic L'Escola Santa Coloma repensa el Passeig de la Salzereda   L’objectiu de l’activitat educativa participativa és incloure a l'alumnat de l’Escola Santa Coloma en el disseny del nou Passeig de la Salzereda, en concret el tram de davant l’escola entre el...

read more
La Model s’obre a la ciutat

La Model s’obre a la ciutat

  La Model s’obre a la ciutat Procés de participació ciutadana per decidir el futur de La Model El tancament i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana que...

read more