Fem dissabte a la Plaça d’en Baró!

Una plaça feminista dissenyada amb la canalla

 

Aquest projecte té per objecte repensar la Plaça d’en Baró per integrar noves activitats per a infants de 6 a 12 anys. “Fem dissabte a la Plaça d’en Baró” es basa en la reflexió col·lectiva sobre els usos i sobre els criteris de disseny del futur espai amb l’objectiu de facilitar la convivència de persones diverses. 

El procés s’ha centrat en la participació de la canalla encara que també s’han incorporat les visions d’altres usuàries de la plaça, com les persones cuidadores i la gent gran. Aquest consta de tres fases: participació oberta a la plaça, generació de propostes amb l’alumnat de l’Escola Torre Balldovina i elaboració del projecte de la nova plaça.

El disseny resultant és una plaça permeable i oberta al barri, amb diversitat d’espais i d’usos per cobrir les necessitats de les diferents persones usuàries, espais confortables i elements que expliquin el procés de disseny col·laboratiu de la Plaça d’en Baró amb les nenes i nens del barri.

Data i lloc:  Novembre 2016 – Maig 2018, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Tallers a la plaça

Data i lloc: 19 i 26 de novembre, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: 52 persones. 13 dones, 7 homes, 12 nenes i 20 nens.  
Durada: 3 hores per sessió.

Durant el mes de novembre han tingut lloc les dues sessions participatives a la plaça en les que ha primat la cooperació i la intergeneracionalitat durant la presa de decisions.

Les activitats de la primera sessió han tingut per objecte reconèixer els usos actuals de la plaça i detectar els punts forts i els punts febles, conèixer i reconèixer les necessitats i desitjos de les criatures i els requeriments de les persones cuidadores i, finalment, proposar nous usos per al plaça.

A la segona sessió s’ha reflexionat col·lectivament sobre la ubicació dels usos i activitats proposats a la sessió anterior en funció de les seves característiques i compatibilitats. Es delimiten els següents àmbits d’activitat: descans i activitats tranquil·les, activitats motrius de baixa intensitat i joc simbòlic, activitats motrius d’alta intensitat i espai d’expressió artística.

FLECHA

Tallers a l’escola

Data i lloc: Maig 2017, Escola Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: Alumnat de 5è de primària de l’escola Torre Balldovina.
Durada: 3 sessions de taller per classe de 1,5 hores i una sessió conjunta de cloenda.

Aquest cop l’alumnat de 5è de l’Escola Torre Balldovina ha fet de joves urbanistes pensant nous dissenys de manera col·lectiva per millorar la plaça. L’activitat s’ha dividit en 3 sessions. La primera sessió ha tingut per objecte reflexionar sobre l’espai urbà “Plaça” i sobre tot allò que s’hi pot generar. Durant la segona i tercera sessió cada grup de treball ha desenvolupat una proposta escollint els paviments, textures i colors, mobiliari urbà, jocs, elements decoratius i vegetació adequats per poder dur a terme una gran varietat d’activitats. Per últim l’alumnat ha compartit el procés de disseny i les propostes amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

FLECHA

El projecte de la Plaça

Data i lloc: Maig 2018, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Col·laboracions: Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics. Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria. Anna Mallén Vivó. Arquitecta paisatgista. Carlos Rocha. Arquitecte renderista.

El projecte de remodelació de la Plaça d’en Baró es basa en els resultats de les activitats participatives fetes amb la canalla del barri a la plaça i a l’escola i té tres objectius principals:

· Permeabilitat. El projecte té la voluntat de fer una plaça permeable i oberta al barri. S’ubiquen les noves zones de descans i de vegetació en les parts centrals per alliberar l’espai perimetral i permetre la connexió entre els carrers del voltant i la plaça. Amb aquesta decisió es dona suport a mobilitat a peu, s’augmenta el nombre de recorreguts possible i es permeten noves visuals llargues i en totes direccions incrementant la percepció de seguretat del veïnat.

· Diversitat. Es proposen espais amb característiques i elements diversos per donar resposta a les necessitats de persones usuàries diverses (zones de descans, espais de joc simbòlic, elements de joc tranquils, espai de joc actiu multiesport, zona de trobada comunitària, etc). S’han organitzat els diferents espais de la plaça per fomentar la convivència de tota la diversitat de persones usuàries.

· Confort. El projecte inclou noves plantacions d’arbrat i de vegetació arbustiva per generar confort físic però també psicològic gràcies a les floracions de les espècies escollides. La font de beure es troba en un punt central per donar servei als diferents espais i persones usuàries de manera equitativa.

· Representativitat. S’aprofita l’existència de la mitgera per incorporar en el projecte una intervenció artística, un mural  que representa la participació de les nenes i nens en el disseny de la plaça. També es preveu una explicació de les diferents zones de la plaça a l’actual caseta i futura ludoteca.

FLECHA

Altres projectes

Salzelúdic

Salzelúdic L'Escola Santa Coloma repensa el Passeig de la Salzereda   L’objectiu de l’activitat educativa participativa és incloure a l'alumnat de l’Escola Santa Coloma en el disseny del nou Passeig de la Salzereda, en concret el tram de davant l’escola entre el...

read more

La Model s’obre a la ciutat

  La Model s’obre a la ciutat Procés de participació ciutadana per decidir el futur de La Model El tancament i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana que convertirà...

read more

Marxes Exploratòries

  Marxes exploratòries Recorrent els barris amb ulls de dona Les marxes exploratòries* són una metodologia feminista participativa i dinàmica que, al llarg dels anys, s’ha anat modificant i adaptant als diferents contextos. Consisteixen en unes visites a peu fetes per...

read more