Serveis

CONSULTORIA- Estudis urbans amb perspectiva de gènere i interseccional
Què fem

Una anàlisi dels espais amb perspectiva de gènere i interseccional ens permet entendre les experiències de totes les persones, amb tota la diversitat i complexitat que això implica. Per tal de planificar actuacions més equitatives i més eficients, estudiem les realitats quotidianes de la ciutadania i com els espais urbans poden donar resposta a les necessitats detectades.

  • Diagnosi i avaluació de qualitat i seguretat urbana
  • Planificació estratègica
  • Investigació participativa

Diagnosi i avaluació de qualitat i seguretat urbana

 

Valorem la qualitat dels espais urbans a través d’indicadors qualitatius i amb perspectiva feminista, tenint en compte tant la dimensió física com la psicològica i la social i incorporant accions participatives.

Planificació estratègica

 

Revisem, reformulem i elaborem plans estratègics per integrar el principi de justícia de gènere de manera transversal i en totes les escales urbanes d’un territori.

Investigació participativa

 

Realitzem d’estudis i recerques en els àmbits de l’arquitectura i l’urbanisme (habitatge, qualitat i seguretat urbana, mobilitat, ciutat i infància) a través de metodologies feministes i participatives i amb una finalitat de transformació social.