Serveis

ESPAIS URBANS- Arquitectura i espai públic

Què fem
Proposem un model de ciutat ecofeminista, inclusiu i sostenible a totes les escales: ciutat, barri, places i carrers, equipaments i habitatge. Les nostres intervencions segueixen criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica i es basen en la proximitat, la compacitat, l’optimització dels recursos i l’aprofitament de les preexistències.
  • Estudis previs amb perspectiva feminista
  • Co-disseny de projectes
  • Redacció de projectes tècnics
  • Direcció d’obra
  • Urbanisme tàctic

Estudis previs amb perspectiva feminista


A partir de les vostres necessitats generem idees i línies estratègiques de projecte i elaborem els documents necessaris per explicar-les. Amb la mirada feminista incloem criteris de justícia de gènere, de sostenibilitat ambiental i social i d’inclusió de les diversitats.

 

Co-disseny de projectes

 

Dissenyem amb les persones i les comunitats usuàries, utilitzant tècniques i metodologies adaptades a totes les edats i condicions. Les persones són les màximes expertes dels espais i els territoris que habiten i les seves experiències són clau per definir com han de dissenyar-se o repensar-se per satisfer les necessitats i les expectatives.

Redacció de projectes tècnics

 

Assumim totes les fases del projecte, des de l’assessorament en fases inicials de la idea fins l’elaboració de l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu necessaris per a la seva construcció.

Direcció d’obra

 

Realitzem la direcció i la gestió de l’obra durant la construcció dels projectes vetllant per la bona execució i cuidant el procés amb un seguiment exhaustiu.

Urbanisme tàctic

 

Millorem l’entorn urbà, rehabitant i recuperant espais que obren la ciutat a les persones i milloren la qualitat de vida. Ho fem a través d’accions a petita escala que, amb petit pressupost i pocs requeriments burocràtics, generen impactes positius en el dia a dia.