Amb3cares

32 habitatges públics a Can Llong

La nostra proposta per a aquest concurs d’habitatge públic tracta d’aplicar la mirada feminista a totes les escales del projecte per garantir un ús més democràtic dels espais íntims i comunitaris.

El tipus d’agregació prioritza que tots els habitatges gaudeixin de les mateixes condicions d’orientació solar, vistes i ventilació. Les tipologies estan dissenyades amb la voluntat de desjerarquitzar l’habitatge i facilitar el desenvolupament de les tasques quotidianes, per a que puguin ser habitats per famílies i unitats de convivència diverses i per permetre usos flexibles al llarg del temps.

També s’ha tingut en compte que l’accés a l’edifici i l’ubicació dels locals comercials potencie la percepció de seguretat i sumi vitalitat a l’espai públic.

Data i lloc: desembre 2018, Sabadell.
Equip: Ramón Martí i Equal Saree.
Col·laboració: Societat Orgànica, Pablo Seral.

Emplaçament i ordenació general de l’edifici

L’edifici s’ha projectat a partir dels principals condicionants de l’entorn: l’alineació a la via principal (Ronda d’Europa), les orientacions de les diferents façanes de la parcel·la i la proximitat al futur parc. A partir de la lectura de l’emplaçament es proposa un únic volum compacte que segueix l’alineació de la ronda d’Europa i que gira per donar façana al parc, generant un porxo d’accés als habitatges.

L’agregació garanteix que tots els habitatges tinguin les mateixes condicions d’assolellament, vistes i ventilació. S’ha prioritzat, d’una banda, que tots els habitatges estiguin ben orientats, siguint de 60m² i amb 2 habitacions dobles i, per l’altre, que l’edifici tingui un únic nucli d’accés.

L’agregació consta de 32 habitatges organitzats en dues agrupacions. 3 habitatges s’organitzen al voltant d’un replà compartit, il·luminat i ventilat a través d’un pati que arriba fins al vestíbul de la planta baixa. Als altres 4 habitatges s’accedeix per una passera amb vistes a l’espai comunitari de l’interior de parcel·la. El volum es retranqueja a la planta cinquena fent un gest de fondre’s amb el parc.

FLECHA

Proposta d’habitatge

La tipologia s’ha pensat per facilitar la vida quotidiana de les diverses persones i unitats de convivència.

Cuina : La cuina es proposa semi-tancada i en relació amb la sala, reduint l’exclusió de la o les persones que cuinen i permetent l’ús simultani de vàries persones.
Dormitoris : Tots els dormitoris tenen les mateixes dimensions (habitacions dobles) permetent una convivència no jeràrquica. Es poden vincular fàcilment amb altres espais de la casa i ofereixen la possibilitat de tenir un accés independent permeten adaptar-se a les variacions dels diferents models familiars al llarg del temps.
Cambra de bany : Els habitatges disposen d’un únic bany amb dutxa, amb cambres compartimentades que permeten l’ús simultani i amb una capacitat dimensional suficient per permetre l’assistència a segones persones.
Espais coixi : Tots els habitatges gaudeixen d’una terrassa com a ampliació exterior de la sala.

A més, s’ha pensat una distribució per facilitar les tasques quotidianes.

Emmagatzematge : L’habitatge compta amb generosos espais d’emmagatzematge distribuïts per tot l’habitatge.
Cicle de la roba : Es té en compte el cicle complet. Es reserva un espai per estendre amb connexió a l’exterior, un espai de planxat i guardat proper minimitzant els recorreguts associats.

FLECHA

Estratègia energètica

Es proposa una intervenció màxima a nivell de bioclimatisme o actuacions de tipus passiu per garantir una mínima demanda energética.

  • Bona orientació i assolellament a tots els habitatges: màxima captació solar.
  • Ventilació creuada natural a tots els habitatges: l’agregació dels habitatges garanteix la ventilació creuada.
  • Alt aïllament tèrmic i eliminació ponts tèrmics: minimització de les pèrdues energètiques.
  • Factor forma: un únic volum compacte per minimitzar les superfícies exposades.
  • Proteccions solars: senzillesa de les proteccions solars amb entrants i persianes orientables.

FLECHA

Altres projectes

Codisseny del parc de Sandino

Codisseny del parc de Sandino

Codisseny del parc de Sandino Procés de cocreació amb infants al parc de Sandino L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’ha proposat repensar parcialment el parc de Sandino amb la participació activa dels nens i nenes del Consell dels Infants. Aquest procés és una...

Llegir més
Repensem la plaça dels Porxos

Repensem la plaça dels Porxos

Repensem la plaça dels Porxos Procés participatiu per a la millora de la plaça dels Porxos La Plaça dels Porxos és un espai de referència al barri de Sant Martí de Provençals tant per l’ús quotidià de trobada veïnal com per la lluita històrica de 1982 per la...

Llegir més