Publicacions

El pati de l’escola en igualtat

Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere.
Aquesta guia proposa una METODOLOGIA de diagnosi participativa i d’intervenció d’igualtat de gènere als espais d’esbarjo a partir d’un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu.

Descarrega >
Projectes relacionats >

Treball de recerca>

Camina Tamshi

Recomanacions urbanes amb perspectiva de gènere.
Un manual de recomanacions i estratègies per un desenvolupament urbà inclusiu i igualitari del municipi de Gueznaia, Tanger-Tétouan.

Descarrega >
Coneix més sobre el projecte >

Walking India

Equal Saree research from 2010 to 2013.

Document que recull una recerca sobre urbanisme i gènere a l’Índia on s’explora el concepte de Women Resource Zone.

Descarrega >
Coneix més sobre el projecte>

Equal Saree methodology

Mira’l a vimeo >