Marxes exploratòries

Recorrent els barris amb ulls de dona

Les marxes exploratòries consisteixen en unes visites a peu fetes per un grup de persones, normalment per les veïnes, pel barri on viuen, treballen o fan altres activitats. L’objectiu és detectar els espais on ens sentim bé i els espais on no ens sentim bé. I anar més enllà, detectar quins poden ser els motius i com el disseny o la gestió de l’espai públic pot millorar la nostra vida quotidiana. El resultat, a més de donar veu a les veïnes com a expertes sobre el seu barri, és un informe detallat per poder traspassar allò detectat als organismes públics pertinents perquè puguin actuar en conseqüència.

Marxa del Besòs Maresme

Data i lloc: 18 i 27 de juny i 4 de juliol, barris del Besòs, el Maresme i la Zona Fòrum (Barcelona).
Client: Ajuntament de Barcelona.
Participants: Veïnes del Besòs, el Maresme i la zona Fòrum.
Durada: 3 sessions, d’entre 2 i 3 hores cadascuna.

Aquesta marxa s’ha realitzat en el marc del Pla de Barris de Barcelona. Els principals eixos de treball han estat la millora de la convivència veïnal i la reconfiguració d’alguns espais públics del barri, incloent la millora de la il·luminació i el manteniment en alguns punts.

La marxa s’ha desenvolupat en les següents sessions:

  1. Preparant l’exploració. Detectem la nostra xarxa quotidiana i planifiquem el recorregut.
  2. Fent la marxa pels carrers. Observem quin impacte té la configuració de l’entorn proper en el nostre dia a dia.
  3. Proposant criteris. Conjuntament fem propostes de millora i prioritzem les intervencions.
  4. Retorn. S’engeguen les intervencions i es presenten a la ciutadania.

FLECHA

Marxa de la Trinitat Nova

Data i lloc: 4, 22 i 29 de novembre, barri de la Trinitat Nova (Barcelona).
Client: Ajuntament de Barcelona.
Participants: Veïnes de la Trinitat Nova.
Durada: 3 sessions, d’entre 2 i 3 hores cadascuna.

Aquesta marxa s’ha realitzat en el marc del Pla de Barris de Barcelona.  A la Trinitat Nova, les veïnes han volgut treballar especialment els espais entre-blocs, la millora general de la il·luminació i la revitalització del barri.

La marxa s’ha desenvolupat en les següents sessions:

  1. Preparant l’exploració. Detectem la nostra xarxa quotidiana i planifiquem el recorregut.
  2. Fent la marxa pels carrers. Observem quin impacte té la configuració de l’entorn proper en el nostre dia a dia.
  3. Proposant criteris. Conjuntament fem propostes de millora i prioritzem les intervencions.
  4. Retorn. S’engeguen les intervencions i es presenten a la ciutadania.

> Veure vídeo

FLECHA

Altres projectes

Salzelúdic

Salzelúdic L'Escola Santa Coloma repensa el Passeig de la Salzereda   L’objectiu de l’activitat educativa participativa és incloure a l'alumnat de l’Escola Santa Coloma en el disseny del nou Passeig de la Salzereda, en concret el tram de davant l’escola entre el...

read more

La Model s’obre a la ciutat

  La Model s’obre a la ciutat Procés de participació ciutadana per decidir el futur de La Model El tancament i la recuperació d’aquest espai singular per a la ciutat representa una oportunitat única per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana que convertirà...

read more

Un pati més igualitari? Comencem?

  Un pati més igualitari, per on comencem? Taller de sensibilització sobre desigualtats de gènere a l'espai d'esbarjo Els objectius d’aquest taller són prendre consciència sobre les desigualtats que es produeixen al pati de les escoles i generar col·lectivament...

read more