Fem dissabte a Plaça Baró!

Aquest projecte té per objecte repensar la Plaça d’en Baró a partir d’una reflexió col·lectiva sobre els usos, les activitats i la convivència de persones diverses. El procés s’ha centrat en la participació de la canalla encara que també s’han incorporat les visions d’altres usuàries de la plaça, com les persones cuidadores i la gent gran. El procés consta de tres fases: participació oberta a la plaça, generació de propostes amb l’alumnat de l’escola Torre Balldovina i elaboració de l’avantprojecte de la nova plaça.

Data i lloc:  Novembre 2016 – Juliol 2017, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Coneix més el projecte

Tallers a la plaça | Tallers a l’escola

Tallers a la plaça

Data i lloc: 19 i 26 de novembre, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: 52 persones. 13 dones, 7 homes, 12 nenes i 20 nens.  
Durada: 3 hores per sessió.

Durant la primera sessió s’ha fet una presentació del projecte de remodelació de la plaça així com el desenvolupament del procés participatiu, incorporant reflexions sobre perspectiva de gènere i espai públic. Les activitats de la primera sessió han tingut per objecte:

· Reconèixer els usos actuals de la plaça i detectar els punts forts i els punts febles.
· Conèixer i reconèixer les necessitats i desitjos de les criatures i proposar nous usos.
· Conèixer i reconèixer els requeriments de les persones cuidadores.

La segona sessió ha estat orientada a decidir la ubicació dels nous usos proposats a la sessió anterior en funció de les seves característiques i compatibilitats i ubicar-los col·lectivament als diferents espais de la plaça.

FLECHA

Tallers a l’escola

Data i lloc: Maig 2017, Escola Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: Alumnat de 5è de primària de l’escola Torre Balldovina.
Durada: 3 sessions de taller per classe de 1,5 hores i una sessió conjunta de cloenda.

Aquest cop l’alumnat de 5è de l’Escola Torre Balldovina han fet de joves urbanistes pensant nous dissenys de manera col·lectiva per millorar la plaça. El taller s’ha dividit en 3 sessions. La primera sessió ha tingut per objecte reflexionar sobre l’espai urbà “Plaça” i tot allò que s’hi pot generar. Durant la segona i tercera sessió cada grup de treball ha desenvolupat la seva proposta escollint els paviments i els elements urbans adequats per poder dur a terme una gran varietat d’activitats. Per últim l’alumnat va compartir el procés de disseny i les propostes amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

FLECHA

Altres projectes

Nosaltres i l’espai

Nosaltres i l’espai L'objectiu d'aquests tallers és la presa de consciència individual i col·lectiva sobre les desigualtats de gènere i el seu impacte en les percepcions i els usos dels espais urbans. Els tallers s’articulen en dos blocs, una primera part de presa de...

read more

MOREcongress

MOREcongress Expanding architecture from a gender-based perspective. III International Conference on Gender and Architecture és la 3a edició del congrés on es vol promoure i visibilitzar les contribucions que el feminisme ha fet a l'arquitectura, la planificació...

read more

Participa, Santa Coloma!

Participa, Santa Coloma! “Participa Santa Coloma”, recull informació extreta de tallers participatius amb la ciutadania amb l’objectiu de fer una diagnosi sobre la qualitat urbana i sobre la qualitat de la mobilitat. A través de les diferents activitats, s’aporten...

read more