Fem dissabte a Plaça Baró!

Aquest projecte té per objecte repensar la Plaça d’en Baró per integrar noves activitats per a infants de 6 a 12 anys. “Fem dissabte a la Plaça d’en Baró” es basa en la reflexió col·lectiva amb el veïnat sobre els usos i sobre els criteris de disseny del futur espai amb l’objectiu de facilitar la convivència de persones diverses. El procés s’ha centrat en la participació de la canalla encara que també s’han incorporat les visions d’altres usuàries de la plaça, com les persones cuidadores i la gent gran. Aquest consta de tres fases: participació oberta a la plaça, generació de propostes amb l’alumnat de l’escola Torre Balldovina i elaboració del projecte de la nova plaça.

Data i lloc:  Novembre 2016 – Maig 2018, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Tallers a la plaça

Data i lloc: 19 i 26 de novembre, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: 52 persones. 13 dones, 7 homes, 12 nenes i 20 nens.  
Durada: 3 hores per sessió.

Durant el mes de novembre han tingut lloc les dues sessions participatives a la plaça en les que ha primat la cooperació i la intergeneracionalitat durant la presa de decisions.

Les activitats de la primera sessió han tingut per objecte reconèixer els usos actuals de la plaça i detectar els punts forts i els punts febles, conèixer i reconèixer les necessitats i desitjos de les criatures i els requeriments de les persones cuidadores i, finalment, proposar nous usos per al plaça.

A la segona sessió s’ha reflexionat col·lectivament sobre la ubicació dels usos i activitats proposats a la sessió anterior en funció de les seves característiques i compatibilitats. Es delimiten els següents àmbits d’activitat: descans i activitats tranquil·les, activitats motrius de baixa intensitat i joc simbòlic, activitats motrius d’alta intensitat i espai d’expressió artística.

FLECHA

Tallers a l’escola

Data i lloc: Maig 2017, Escola Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: Alumnat de 5è de primària de l’escola Torre Balldovina.
Durada: 3 sessions de taller per classe de 1,5 hores i una sessió conjunta de cloenda.

Aquest cop l’alumnat de 5è de l’Escola Torre Balldovina ha fet de joves urbanistes pensant nous dissenys de manera col·lectiva per millorar la plaça. L’activitat s’ha dividit en 3 sessions. La primera sessió ha tingut per objecte reflexionar sobre l’espai urbà “Plaça” i sobre tot allò que s’hi pot generar. Durant la segona i tercera sessió cada grup de treball ha desenvolupat una proposta escollint els paviments, textures i colors, mobiliari urbà, jocs, elements decoratius i vegetació adequats per poder dur a terme una gran varietat d’activitats. Per últim l’alumnat ha compartit el procés de disseny i les propostes amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

FLECHA

El projecte de la Plaça

Data i lloc: Maig 2018, Plaça d’en Baró, Santa Coloma de Gramenet.
Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Participants: Ardèvol Consultors Associats SLP. Arquitectes tècnics. Projectes i Direccions d’Obra Pública S.C.P. Enginyeria. Anna Mallén Vivó. Arquitecta paisatgista. Carlos Rocha. Arquitecte renderista.

El projecte de remodelació de la Plaça d’en Baró es basa en els resultats de les activitats participatives fetes amb la canalla del barri a la plaça i a l’escola i té tres objectius principals:

1. Permeabilitat i obertura al barri. El projecte té la voluntat de fer una plaça permeable, oberta al barri i que generi percepció de seguretat. S’ubica l’espai de descans i vegetació en la part central de la plaça per permetre aquesta permeabilitat.

2. Diversitat d’activitats. Es proposen espais amb característiques diverses per permetre la multiplicitat d’activitats simultànies (descans, jocs simbòlics, tranquils i actius, trobada comunitària, etc). S’han organitzat els diferents espais de la plaça per fomentar la convivència de tota la diversitat de persones usuàries.

3. Multiplicitat de recorreguts. El nou disseny permet la multiplicitat de recorreguts per millorar la mobilitat  a peu i augmentar la connexió entre els carrers i els espais veïns i també generar percepció de seguretat.

 

FLECHA

Altres projectes

Nosaltres i l’espai

Nosaltres i l’espai L'objectiu d'aquests tallers és la presa de consciència individual i col·lectiva sobre les desigualtats de gènere i el seu impacte en les percepcions i els usos dels espais urbans. Els tallers s’articulen en dos blocs, una primera part de presa de...

read more

MOREcongress

MOREcongress Expanding architecture from a gender-based perspective. III International Conference on Gender and Architecture és la 3a edició del congrés on es vol promoure i visibilitzar les contribucions que el feminisme ha fet a l'arquitectura, la planificació...

read more

Participa, Santa Coloma!

Participa, Santa Coloma! “Participa Santa Coloma”, recull informació extreta de tallers participatius amb la ciutadania amb l’objectiu de fer una diagnosi sobre la qualitat urbana i sobre la qualitat de la mobilitat. A través de les diferents activitats, s’aporten...

read more